En Jesuit i Brig Schweiz

1-24

Tegning af H. C. Andersen . Motiv “En Jesuit.”. Sted Brig, Schweiz. Størrelse 4,5 x 4,5 cm

Brev til Henriette Wulff 17. september 1833: ” … Paa hele min Reise er Brieg den første By, der ret synes anderledes end der hjemme; imorges mødte jeg paa Gaden en Skovbroder i sin brune Kutte, han smilede saa vanvittig til mig. Her er et stort Jesutter Colegium med en deilig Kirke; Jesuitterne ere unge, smukke Mennesker der næsten vise mig krybende Høflighed. Jeg har besøgt dem; Nonnerne vilde jeg ogsaa ind til, men Portnersken opløftede et høit Skrig over mit dristige Ønske … “

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger