“De store Marmor-Rester i Capitoliegaarden” Rom

1-31

Tegning af H. C. Andersen:  “De store Marmor-Rester i Capitoliegaarden”. Størrelse 9,5 cm x 9 cm. Capitol, Rom, Italien

Dagbogen  6. februar 1841. “… Jeg kom en heel Time for tidlig og gik nu om i Capitoliegaarden og ved Tempelruinerne. Salen i Capitoliet til Høiere fra Corso, var prægtig oplyst …”  –  En Digters Bazar: “… Høie Buegange med kunstigt udhugne Marmorsøiler indeslutte en lille, fiirkantet Gaard; Statuer staae mellem Søilerne og i Væggenes Nischer lemlæstede Marmorbilleder …” Hvordan ser foden ud i dag!

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger