H.C. Andersen og Herning

H.C. Andersen og Herning

H.C. Andersen opholdt sig i Silkeborg i perioden 20 juni 1859 til mandag den 4 juli hvor han kørte fra Silkeborg til Herning. Han opholdt sig fra lørdag til søndag for derefter at fortsætte til Nørre Wosborg over Holstebro.

Dagbogen lørdag 2 juli 1859 ( i Silkeborg )

“Løverdag 2 Juli. Sovet daarligt; fæle Drømme. Brev fra Eduard Collin fra Ploug. Sendt Brev til Fru Serre og til Storhertugen af Weimar Condelation da hans næstældste Datter og Moder ere døde. Bindesbøl var her med Brev fra Herning at jeg der godt kunde overnatte, altsaa om Gud vil er jeg der Natten mellem Mandag og Tirsdag. Til Aften 15 kom Hr og Fru Westermann. Jeg fik stærk Snue og gik tilsengs før Klokken 10; Veiret er blevet koldt og graat.”

herningsholm

Herregården Herningsholm Kilde: Wikipedia

Dagbogen mandag 4 juli 1859 ( fra Silkeborg til Herning ophold her til tirsdag )

“Mandag 4 Juli Ganske ilde; Brev vist fra en gal, jeg bildte mig ind det var fra en gal Koppepatient og vaskede Hænderne. – Klokken 12 kjørt med Extrapost til Herning (6 Rdlr 4 lf. i Alt) ; smukkest og meest vildt tæt ved Silkeborg. Høiderne med Hede og Bouquetter af Egebuske, Banker som vare de af sort Tørvesmuld, det hvide Sand skinnede igjennem. -Langtborte løftede sig Huse og Banker som op af en blikstille Søe. Egnen blev bedre og bedre. Vel udseende Bondehuse ja herregaardsagtige Bøndergaarde, saaet ud over Landet laae Arne ved Arne, som i Sjælland, men med bedre Gaarde. Kornmarker, hvor Kornet stod godt, hele Luften dirrede af Lærkesang og nu naaede jeg det aabne Herning, nærved ligger Herregaarden Hernings Holm (Wulff) .Værelse var af Postmesteren bestilt for mig, det var det bedste i Huset, nyt og ud til en lille Have og Kegle bane. Lige over for Vertshuset boer Postmesteren med hvide Roser op ad Væggen og rundt om Kongens Navn. Spiist en god Beufsteeg og drukket en meget god rød Viin. / Postmester Hansens Smaabørn talte jeg med; jeg spurgte den lille Anna om hun havde Bøger og hun svarede Andersens Eventyr, siden da jeg kom til Faderen og den lille vidste hvem jeg var bragte hun mig en Bouquet Blomster og jeg gav hende til Gjengjeld, mine sidste Eventyr. Faderen sagde at her havde været Ting i Dag, Bønderne vare fulde der kunde let blive Spectakkel i Kroen, det var mig høist ubehageligt, jeg heftede mine Gardiner til og hang Haandklæder .for, jeg ligger ud til Haven, orienterede mig hvorledes jeg skulde komme ud ved Overfald, thi her var stor Pengemangel havde man sagt mig. Tidlig gik jeg iseng men sov ‘næsten ikke, la ae febril og ventede paa Overfald.”

Dagbogen tirsdag 5 juli 1859 ( afrejse fra Herning til Nørre Wosborg over Holstebro )

“Tirsdag 5. Oppe før Klokken 7; ingen Vogn var kommet fra Nørre-Vosborg; jeg gik ærgerlig og bestilte Extrapost det vilde blive en 9 Rdlr omtrent derhen og igaar over 6 det var en dyr Historie; jeg tog Post til Holstebroe og pakkede sammen; da kom Postmester Hansen at nu indtraf Tangs Vogn. Extraposten blev da sagt af men jeg maa vente her to Timer. Først iaftes var seent Tang kommet hjem, og havde da strax sendt Vogn, efter som Fruen havde misforstaaet mit Brev. -Jette Pedersens Huus, hvor hun her har boet, er det andet Huus herfra Posten, har en Brønd og en kjøn Have. Postmesterens Kone er frugtsommelig og har Rosen i Fødderne; han var her til Morgen og underholdt mig en god halv Time. -Klokken 10 ½ kjørt med en skikkelig Jyde, der dog ikke var ganske at forstaae. Bedre dyrket var Landet og beboet end jeg havde troet. Hist og her steeg en Røg af Lyng der brændtes. Klokken 3 naaede vi Holstebroe, ……..”

Herning nævnes i H. C. Andersens eventyr  “Ib og lille Christine” Ib og lille Christine udkom 30. april 1855 i samlingen “Historier”

Link: Herning Kommune

Tilbage til “Danmark rundt