H.C. Andersen: Skitse af bjerglandskab

1-34

Tegning af H. C. Andersen.  Skitse af bjerglandskab. Venustemplet i Daphni? Daphni, Grækenland ? Størrelse 8,5 x 14,5 cm

Dagbogen den 3. april 1841: “Vi kom i en øde Egn, Bjergene med vaade Pletter skinnede som var det Glas Perler; i det graae Veir saa Bugten ved Salamis ud som en nordisk Indsøe; graa-grønne reiste Bjergene sig; i Stenen var Hjulspor af de gamle Veie; vi kom til en Klippe hvori var endnu, uregelmæssigt Nischer til Votivtavler, her har et Venustempel staaet, enkelte Marmorbrokker fandtes og et Stykke Porphyr, dette tog jeg med; hele Bjerget var overgroet med Timian og lave Cypres-Buske. – Vi gik længer og saae over Bugten Megaræ; derpaa Eleusis med sin Havn, den har omtrent 40 Hytter. – Vi gik nu tilbage til det ødelagde Kloster Daphne hvor vor Vogn holdt, her var to fattige Caffeer; Caffe blev bestilt og vi gik ind i Ruinen der er indesluttet af sin egen Muur.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger