ny

En dansk herregård. Tegning af H.C. Andersen

1-23

Tegning af H. C. Andersen af en dansk herregård, Lykkesholm eller Gisselfeldt. Den originale størrelse er  8,7 cm  x 10,5 cm

En Digters Bazar: “Man siger, at Sorgen sætter sig bag paa Mandens Hest og rider med ham, jeg troer det, men Erindringen, veed jeg, gjør det samme, og han sidder bedre fast! Erindringen red Ranke paa mit Knæ og lagde sit Hoved til mit Hjerte.-
‘Husker Du,’ sang han, ‘de store, stille Søer, indesluttede af duftende Bøgeskove! husker Du den lille Sti mellem vilde Roser og høie Bregner, Aftensolens Straaler spille mellem Træets Grene, og gjøre Bladene transparente. Der ligger en gammel Ridderborg ved Søen med takket Gavl, og Storken har Rede deroppe! – der er smukt i Danmark!-‘ ”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger