Skitser på sammenfoldet papir. Græske motiver.

1-36

H. C. Andersen: Skitser på sammenfoldet papir. Græske motiver fra Grækenland. Størrelse 29,2 x 25,5 cm

Dagbogen den 31. marts 1841: “Gik til Hansen og derfra til Lyth, som gjorte Tour med mig; først ud til Colonos (Eudypus in Colonno) hvor der aldeles ingen Ruiner, er men hvor Müller er blevet begravet; det er en lille Klippehøi; paa den er nu Müllers Grav muret af Mergel og rødguul. Kongen vil senere sætte et Marmor Monument, og Cypresser skulle plantes rundt om; lige nedenfor, mellem Høien og Olieskoven laae Platos Academie. I Olieskoven nætte, hvide Huse; vi gik til en nærliggende Klippehøi; her havde en Privat-Mand 1840 ladet opføre en lille Kirke, udenfor Døren var hans og hans Kones aabne Grave. – Vi var inde i en Ruin af en græsk Kirke; ikke større end en Forstue hjemme. St Georg og flere Helgener vare malede paa Muren, men kradsede slemt af Tyrkerne. Over Agre og Korn gik vi; det gjør Grækerne altid; vi kom forbi Vandledningen til Byen, et Sted var der brudt Hul for at Æslerne kunde drikke[,] et andet Sted for at vande en lille Have. Nu kom vi forbi Theseus Templet til den Klippe jeg var paa igaar, her har engang staaet et Tempel, man seer Trappetrin i Klippen, den kaldes Nymphestien og de Qvinder, som ei kunde faae Børn, lade sig glide ned af de glatte Stene, det skal hjælpe.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger