En italiensk Bondekone

1-48

 “En italiensk Bondekone.” Tegning af H. C. Andersen. Størrelse 8,7 cm x 6,6 cm

Improvisatoren: “Pludselig stod der en høi, gammel Kone af en forunderlig rank Holdning, og i den Dragt Bønderkonerne i Frascati sædvanligt bære. Det lange hvide Slør, som hang fra Hovedet ned over Skulderen, bidrog til at vise Ansigt og Hals endnu mere mulatfarvede, end de maaske vare …. ”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger