Tegning af landskab med klosterlignende bygninger

1-19

Tegning af H. C. Andersen: Landskab med klosterlignende bygninger. Måske fra Italien? Størrelse 11,2 cm x 8,5 cm

Brev til Henriette Wulff den 5. oktober 1833. H.C. Andersen er i Pisa Italien og har bl.a. skrevet: “… Nei, nei, det er ogsaa for deiligt hvad vi have seet, vore Plager vil jeg springe over, den ene Dag sove vi som Jeppe paa en Mjøding, dan anden Dag paa Baronens Slot … nu har jeg først ret en Idee om Italiens Deilighed; er Frankerig Fornuftens Land, Danmark og Tydskland Hjertets, da er Italien Phantasiens Rige; Alt er Malerie! …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger