Børnekulturhuset Fyrtøjet Odense – Fra idé til virkelighed

fyrtoejet-udefra

Hvad er Fyrtøjet – Generelt

  • Fyrtøjet er et levende, aktivt kulturtilbud til børn og unge med særlig vægt på H. C. Andersens liv og eventyr.
  • Fyrtøjet henvender sig til børn og deres familier, skoler, daginstitutioner og turister, der besøger Odense.

Hvad er Fyrtøjet – Fra idé til virkelighed

Der var engang for mere end 15 år siden. To unge odenseanske kvinder mødtes og drøftede børns liv i Odense: ”Hvor er de gode oplevelser henne? Hvor er det gode børneliv henne?” Og: ”Hvordan mærker vore børn egentlig, at H.C. Andersen engang var dreng her i byen, og at han har skrevet nogle fantastiske eventyr?”

I 1986 samlede de en stor gruppe mennesker, som var meget åbne over for deres tanker. De blev enige om: ”Lad os bygge et hus for Odenses børn, ja, for alle børn, danske og udenlandske, hvor de kan bruge deres fantasi og kreativitet, og hvor de kan møde digterens eventyr, og hvor de kan indleve sig i historier om Hans Christians liv.”

Gruppen dannede arbejdsfællesskabet ”Fyrtøjsvennerne”, som stadig eksisterer. Gruppen havde to mægtige inspirationskilder: Dels Reggio Emilia pædagogikken, som siger og praktiserer: Børn har 100 sprog, deres fantasi og kreativitet og kompetencer er store, men de får ikke udviklingsmuligheder nok i deres dagligdag. Dels af de amerikanske børnemuseer, som arbejder ud fra principperne: ”hands on!” og ”please, touch!”

”Fyrtøjet” blev navnet på det hus, man planlagde som ramme om alle aktiviteterne, fordi H.C. Andersens eventyr ”Fyrtøjet” har gnist og gåpåmod. Gnist og gåpåmod var netop, hvad der var brug for i de kommende år. Det tog lang tid og kostede meget – frivilligt og og i begyndelsen ubetalt – arbejde og mange kræfter, før børnekulturhuset Fyrtøjet endelig kunne indvies i 1997.

Uden støtte fra venlige sponsorer – en af dem var Odense kommune – havde projektet ikke kunnet overleve. Arbejdsgruppens bestyrelse fik snart en god kontakt med H.C. Andersens Hus. Museet lagde da også hus til fire store månedlange aktivitetsudatillinger i 1987, 1989, 1991 og 1993. Her opbyggede de frivillige eventyrene Fyrtøjet, Svinedrengen og Snedronningen samt den historiske aktivitetsudstilling Der var engang (Barndommens gade). Her kunne børn komme og aktivt være med til at dramatisere eventyrene. Og børnene strømmede til.

Aktivitetsudstillingerne – også kaldet eventyrforløb – blev hver især en stor succes. Dermed opfyldte de formålet: At få de ansvarlige voksne til at få øjnene op for, at børn har brug for et sted, hvor eventyrene kan blive levende for dem.

Endelig i 1993 gik først Odense kommune og så Arbejdsmarkedets Feriefond aktivt og pengestærkt ind i foretagendet. Idéfasen var slut, og selve bygningen blev udtænkt, tegnet (af arkitekterne Carl Ole Kristensen og Ebbe Lehn Pedersen) og opført midt i Odense, som nabo til H.C. Andersens Hus.

Den festlige indvielse fandt sted 20. juni 1997. De første to år var hovedtemaet i huset H.C. Andersens eventyr Nattergalen, som scenografen Frands Christiansen skabte scenografi til. Fra januar 2000 var Den lille havfrue det bærende tema, skabt af scenografen Jens Klastrup og kunstneren Stefan Herrik.

I 2001 er temaet ”At rejse”. Rejsen foregår gennem hele huset, ledet af fem af H.C. Andersens eventyr med De vilde svaner som det størst udbyggede.

Hvad er Fyrtøjet – Organisation

Fyrtøjet et kulturhus for børn er en erhvervsdrivende fond. Den daglige drift varetages af: leder, dramapædagog, sekretær, pedel og systueleder. Derudover ansættes kunstnere periodevis efter behov. Der arbejder til stadighed en del løsere tilknyttede mennesker i Fyrtøjet: Jobtilbud, jobtræning og praktikanter fra seminarier og forskellige skoler.

Den erhervsdrivende fond Fyrtøjet har en bestyrelse, som delvis er politisk udpeget: ‘formand, udpeget af Odense byråd, samt 2 medlemmer udpeget af byrådet. Et medlem udpeget af  Fyns Amtsråd samt en repræsentant for Turistrådet og Syddansk Universitet. Desuden formanden for Fyrtøjsvennerne. Som erhvervsdrivende fond er Fyrtøjet et kulturhus for børn en selvejende institution med en grundkapital på min. 300.000 kr. Indtægtkilder i Fyrtøjet er cafédrift, butiksdrift og entréindtægter. Fyrtøjet et kulturhus for børn modtager en årlig driftsstøtte fra Odense kommune. Derudover modtager huset midler fra fonde til forskellige projekter. Arbejdsmarkedets Feriefond er hovedsponsor. Fyrtøjsvennerne er en støtteforening, der bidrager til Fyrtøjet med frivilligt arbejde.

Hvad er Fyrtøjet – Fyrtøjsvennerne

Fyrtøjsvennerne er en aktiv støtteforening, hvis formål er at støtte op om Fyrtøjet et kulturhus for børn. Fyrtøjsvennerne er arbejdsforum for de medlemmer af foreningen, som ønsker at arbejde frivilligt for huset.

Som Fyrtøjsven kan man støtte og arbejde frivilligt for Fyrtøjet på flere forskellige måder, både passivt og mere eller mindre aktivt:  Som f.eks. lørdagsvagt, vært/værtinde ved børnefødselsdage, arbejde i systuen, arbejde i værkstedet, ved at arrangere rundvisninger og foredrag, komme med gode idéer, fortælle eventyr i Fyrtøjet,  ja, kun fantasien sætter grænser. Fra september til november 2001 er Fyrtøjsvennerne medarrangør af en forelæsningsrække om børnekultur og børns liv i det nye årtusind. Forelæsningerne bliver annonceret i Folkuniversitetets program, som kan fås fra august. De vil finde sted i Fyrtøjet hver onsdag fra kl. 16.30.

Aktiviteter – Generelt

FYRTØJET et kulturhus for børn, bygger på eventyr af H. C. Andersen. Et besøg starter med, at børnene får udleveret en lille rejsekuffert med spændende ting til brug på ”rejsen” i de forskellige eventyr overalt i Fyrtøjets gange. “Tommelise” er hovedeventyret, ”Fyrtøjet” findes i kælderen, ”Den grimme ælling” ved indgangen. I gangen i stuen og på 1. sal delelementer fra ”De vilde Svaner” og ”Snedronningen”. I det smukke fortællerrum bliver H. C. Andersens eventyr ”Tommelise” levende via fortælling. I det store teaterrum inviteres børn og voksne på rejse i ”Tommelises fortryllede verden”. Man kan blive sminket og klædt ud i flotte kostumer,prøve muldvarpens glidetunnel, kravle ind i åkandestænglerne og danse alfedans på blomsterscenen. Inspireret af oplevelserne i H. C. Andersens eventyr kan børn og voksne fordybe sig i mange former for billedudtryk i atelier`et på 1. sal eller besøge musikrummet. Besøget i Fyrtøjet kan afsluttes i Cafè Fyrtøjet.

Aktiviteter – Fortælling

I det smukke fortællerrum bliver H. C. Andersens eventyr levende fortalt. Fortællerrummet kaldes også ”husets hjerte”. Rummet er skåret over en halvcirkel, ligesom de antikke romerske teatre. På denne halvcirkelformede tilskuertrappe, i intim størrelse, høres eventyret, i øjeblikket eventyret om ”De vilde svaner”. Dette fornemme rum tilrettelægger mødet og samværet på en særlig måde. I halvkredsen aflæser tilskueren såvel aktørens fineste nuancer som hverandres mindste reaktioner. Her lykkes det ofte den gode fortæller at tryllebinde tilhøreren med sin magiske fortællestil. Eventyrfortællingen foregår i sommerferien kl. 12 og 14.

Aktiviteter – Drama/teater

I det store teaterrum kan du blive sminket og klædt ud i eventyrlige kostumer. Der findes både kostumer til børn og voksne. Herefter kan du gå på opdagelse i ”De vilde svaners univers”, besøge skoven, stranden og bjergene. Du kan også få en flyvetur i nettet tillige med de 11 vilde svaner, og samtidig nyde videoen ”Set med svaneøjne”. På lørdage arrangeres dramalege/danse kl. 13 og 15.

Aktiviteter – Billed/atelier

I atelièret også kaldet ”husets oase” kan du male ved staffeli med guoachemaling, male postkort med neocoular på vandbasis, lave eventyrkasser ud af skotøjsæsker, lave din egen teaterdukke og meget meget mere. Du kan også skrive dine tre ønsker på èt af de specielle grønne blade og hænge det op i Fyrtøjets store meddelelses- og ønsketræ. Besøg også udkigstårnet i atelièret.

Aktiviteter – Musik

I musikrummet kan du spille på xylofoner og trommer. Derudover er der et lille slot, hvor du ved hjælp af forskellige handskedukker kan skabe dit eget eventyr. Du kan læse i eventyrbøger, danse en tur med dansedukkerne eller kigge gennem ”nøglehullerne” ud mod gaden.

Skoletjeneste – Drama

For børnehaver og skoler tilbydes forskellige former for dramaforløb. Disse foregår i tidsrummet 9 – 14. Der tilbydes 2 timers forløb til 700 kr og 2½ timers forløb til 850 kr. Der arbejdes med ”hatteteater”, hvor eleverne er medskabere af eventyret (børnehaver, børnehaveklasser, 1. 2. og 3. kl.), og der arbejdes med ”Temateater” ( 4. – 9. Klasse). Alle dramaforløb starter med levende fortælling af eventyret, i øjeblikket ”De vilde svaner”. Tidsbestilling er nødvendig.

Skoletjeneste – Billedforløb

For børnehaver og skoler tilbydes forskellige former for billedforløb. Disse foregår i tidsrummet 9 – 14. Der tilbydes 2 timers forløb til 700 kr og 21/2 timers forløb til 850 kr. Et billedforløb starter med at høre et eventyr af H. C. Andersen i Fortællerrummet, for tiden ”De vilde svaner”. I atelièret sættes det netop hørte eventyr i relation til børnenes virkelighed, til den kultur de lever i. Her uddrages væsentlige temaer, som bearbejdes via billedsproget.

Her skelnes mellem traditionelle forløb, hvor eleverne arbejder individuelt i både proces/produkt og fremførelse/fremvisning (maleri i blandformer + lerskitser), mens det utraditionelle bygger på samarbejde og samspil i grupper, fremstilling af skyggespilsfigurer, baggrunde via overhead, fælles fortællinger i grupper, fælles fremvisning i skyggespilsrummet.

Kilde: Fyrtoejet.com 14. august 2001

Efterskrift

Det skal bemærkes, at fonden fra 1. januar 2013 fusionerede med og blev en del af Odense Bys Museer. I anledning af omdannelsen af Thomas B. Thrigesgade til en by er der der udskrevet en idekonkurrence om et “House of Fairytales”. Det er så håbet at dette eventyrhus bliver et hus hvor børn og voksne kan bruge deres fantasi og kreativitet, hvor de kan møde digterens eventyr, og hvor de kan indleve sig i historier om Hans Christians liv, således som Bl.a. dette idegrundlag giver udtryk for.

Lars Bjørnsten Odense

Se mere om børnekulturhuset Fyrtøjet her!