Tak til rige, fattige, gamle og unge fra H.C. Andersen 1875!

tak-1875
Ovenstående indrykket i Illustreret Tidende 11 april 1875

Til mine Landsmænd

De mange kjære, kjendte og ikke Kjendte Venner her i Danmark, som ved Breve, Digte, Telegrammer og Udtalelser i Pressen have viist mig det hjeretlige, kjærlige Sindelag, med hvilket de Alle på min halvfjerdesindstyveaarige Fødselsdag have tænkt paa mig, vilde jeg gjerne, hver især, sende min skriftlige Tak; men jeg har ikke kræfter dertil og maa derfor samle min Tak i denne dybfølte Udtalelse. Hver især, Rig og Fattig, Gamle og Unge være velsignet for det Solskin, de have forundt

4de April 1875 Deres taknemmelige

H.C. Andersen

Se også “Andet” om H.C. Andersen.