“En romersk Gadedreng”

1-30

Tegning af H. C. Andersen: “En romersk Gadedreng”. Rom, Italien. Størrelse 17,7 cm x 6 cm

Dagbogen 5. marts 1834: “… Herts og jeg legede med Gadedrengene og kastede en Steen i et Hul, de de var meget lykkelige derover og fik en Skilling af os.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger