Tegning af H. C. Andersen. En gade i Rom Italien

1-27

Tegning af H. C. Andersen. En gade i  Rom Italien. i baggrunden ses et kirketårn. Tegningen har en original størrelse på 12,2 cm x 7 cm

Brev til Ludvig Müller den 10. februar 1834: “Rom selv har jeg saaledes gjennemvandret og aftegnet, at det synes mig, som havde jeg levet her flere Aar. ‘Aftegnet?’ spørger Du; ja, det er jo sandt, det er et Talent, Du aldeles frakjender mig; men her finde de Alle, at jeg har det i en Grad, saa man opmuntrer mig til at uddanne det, og det veed jeg, at Du vil selv engang blive mig takskyldig for de Contourer, jeg bringer hjem af en og anden Gjenstand, Du ellers ikke fik Begreb om. Seer jeg noget Smukt, kan jeg ikke lade være at tænke: ‘Hvorledes skal jeg nu beskrive de Kjære i Hjemmet dette?’ Og saa løber Blyanten over Papiret, og min Phantasie siger: ‘Nu har jeg Skelettet, nu skal jeg nok illuminere og udvikle det!’ – Den hele Kunstverden, jeg lever i, kan jeg ikke skildre Dig paa denne indskrænkede Plads, men kun sige, at Rom er sikkert Centrum for det Hele.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger