Arbejdet med at få en H.C. Andersen statue i Odense

1-DSC_1690

 H.C. Andersen statuen som den kom til at se ud. Foto Lars Bjørnsten Odense 2012

H.C. Andersen statuens tilblivelse 

Forslaget til statuen i Odense kom på et tidspunkt, hvor der var pengemangel overalt i samfundet. Staten ville iværksætte foranstaltninger imod den store arbejdsløshed , et par af de store banker havde været i vanskeligheder og der var flere store fallitter på pengemarkedet.  Billedhuggeren Louis Hasselriis var dog meget ihærdig for at få gang i arbejdet med statuen. I Odense blev der nedsat en komite bestående af  W. Petersen, Dreyer og Lotze, der skulle stå for indsamlingen. Danskere i udlandet bl.a. i New York, London, Paris og Leipzig blev involveret i indsamling. Det var svært at skaffe midler og folk i København advarede mod en skitse med dansende børn, som Hasselriis havde udstillet i København og som bl.a  havde været drøftet i forbindelse med monumentet til Kongens Have i København.

Odense Byråd besluttede i november 1877 at stryge de 1000 kr til monumentet for 1878. Indsamlingen havde kun givet 1966 kr. hvoraf halvdelen var kommet fra udlandet. Sagen om H.C. Andersen statuen måtte sættes i bero og Lotze syntes at have trukket sig helt ud af arbejdet. Billedhuggeren Hasselriis gav ikke op og efter et års tid vente han tilbage og hvis man fjernede de allegoriske figurer på piedestalen ville statuen blive betydeligt billigere. Borgmester Koch syntes om dette og iværksatte en tiøresubskription i Odense og allerede i efteråret 1881 havde man så mange penge at arbejdet kunne gå i gang.  I 1884 gav man tilladelse til at afstøbningen kunne påbegynde i Rom. Forinden havde borgmester Koch forsøgt at billiggøre statuen ved at få kanonmetal til rådighed af Tøjhuset, men det blev afslået af krigsminister Ravn, da metallet skulle bruges til nyt skyts.  I begyndelsen af 1887 var statuen færdig og blev afsendt fra Rom og blev foreløbig udstillet på Charlottenborg udstillingen i København. Endnu rumlede tanken med et fodstykke med figurer og guirlander, men det ville koste for meget. Resultat blev et forslag til sokkel fra J. Vilhelm Petersen, som blev godtaget og det kan man se i dag på statuen.

Lars Bjørnsten

Kilde:  Andersenania 1950 række 2.  1.

  Se mere om H.C. Andersen statuen i Odense udført af Louis Hasselriis her!