ny

Det påtænkte Mindesmærke for H.C. Andersen i Odense 1877

anders5

Det påtænkte mindesmærke i Odense for H.C. Andersen 1877 . Tegnet efter billedhugger Hasselriis’. Skizze af A. Jerndorff  3. juni 1877

 Foto: Lars Bjørnsten Odense

Af den indbydelse, som er udgået fra Odense Byråd, til der i byen rejses et mindesmærke for H.C. Andersen, fremgår det, at det netop er denne af os idag af tegnede skitse til monument, som har bragt det allerede i længere tid nærede ønske til modenhed. En kunstner bringer uopfordret sine ideer og planer og sit arbejde frem for byrådet og spørger, om det muligt skulle svare til, hvad man havde tænkt sig. Der er noget resolut i dette, og ikke mindre bestemt er byrådets optræden.

Det tager imod tilbudet, fordi skitsen tiltaler rådet, og den kunstneriske tanke, man vil samle sig om i Odense, står på forsiden i den indbydelse til at yde bidrag, som derfra er sendt over hele verden. Unægtelig er tiderne for øjeblikket ikke gunstige til at samle penge i kunstneriske øjemed, men H.C. Andersens navn har på den anden side en sådan klang i den civiliserede verden, at forhåbentlig det ugunstige tidspunkt ikke vil få nogen væsentlig indflydelse på indsamlingen.

På mindesmærket står den rolige og elskværdige portrætfigur levende og frit paa soklen, og den dekorative gruppe ved soklens fod rummer foruden en egen frisk ynde en fin og åndfuld tanke. Det er digterens genius og to af hans eventyrfigurer, Ole Lukøie og Tommelise, som er i færd med at vinde en guirlande om hans lyre, der er ophængt på soklens bagside, og om hele fodstykket. Det er altså dem, og om hele fodstykket. Det er altså dem der tænkes at rede om hans minde. Genien holder skærmende og forsigtig i sin hånd “Den grimme Ælling” Andersens eventyrbillede af sig selv.

Ved fremstillingen af de to eventyrfigurer har kunstneren holdt sig til de fra Petersens geniale illustrationer bekendte typer: Geniet er en drømmende dreng med klare, lysende øjne. I disse tre er der i plastikken skabt Andersenske figurer, et interessant forsøg, som efter skitsen at dømme vil blive særdeles heldigt løst. Omgivet af blomster, selv en rose i knaphullet, står den blide hygget for og omkranset af den eventyrlige muntre og fortryllende børneverden, som han i sine digtninger har skabt. Mindesmærket forekommer os fuldstændig i Andersens ånd. Som bekendt er det billedhugger Hasselriis i Rom, hvem denne skitse skyldes. Han har ved denne lejlighed påny vist sig som en talentfuld kunstner.

Kilde: Illustreret Tidende 3. juni 1877

Se mere om H.C. Andersen statuen i Odense udført af Louis Hasselriis her!