Louis Hasselriis forslag til HCA monument i Kgs Have i Kbh

Louis Hasselriis og konkurrencen i København

I forbindelse med H.C. Andersen monumentet i Kongens Have i København har der også drøftet om kunstværket  skulle udbydes i til en kunstner via en konkurrence mellem udøvende billedhuggere eller om man blot skulle overlade opgaven til en kunstner som man vidste kunne udføre opgaven. Det endte med at man ville lave en konkurrence, hvor billedhuggerne kunne få lejlighed til at fremkomme med deres ideer under så frie forhold som muligt.

På grund af en fejl fik man i første omgang ikke kontakt med billedhuggerne der opholdt sig i Rom . Dette rådede den danske konsul i Rom J. Bravo bod på ved at fremlægge henvendelse i den danske forening i Rom. Han kunne så berorolige det danske akademi i Kbh med at “saavidt jeg har erfaret agter Billedhugger L. Hasselriis at deltage i Concurrencen og er i fuldt Arbeide med sine Skizzer, som han forhaabentlig naar at faa indsent i rette Tid”.

I den anden konkurrence, der blev udskrevet om forslag  var der 4 kunstnere. Stein, Prior, Evens og Saaby i konkurrencen. Louis Hasselriis fandt ikke nåde for komiteen med sit forslag i den anden konkurrence.

H.C. Andersen har set de forskellige forslag den 9. maj 1875. Han brød sig ikke om alle de børn og svaner, der var anbragt omkring ham på nogle af udkastene. På andre af statuerne fandt han at frakken sad dårligt o.s.v.Men det var særligt de symbolske børn der generede ham.

Louis Hasselriis forslag til konkurrencen i København er ikke bevaret for eftertiden. Efterfølgende fik billedhugger Louis Hasselriis overladt opgaven med en statue af H.C. Andersen til Odense.

 

Se mere om H.C. Andersen statuen i Odense udført af Louis Hasselriis !

Se mere om H.C. Andersen monumentet i Kongens Have 

Se mere om H.C. Andersen og København