Udkast til H.C. Andersen Monument udført af F.E. Ring

ring-hca-aalborg

F.E. Ring. Udkast  i gips. Aalborg Museum. Kilde Andersenania 1949-1950

F.E. Rings model af H.C. Andersen

I forbindelse med konkurrencen blandt billedhuggerne om et monument af H.C. Andersen i Kongens Have – Rosenborg Have i København blev en af modellerne udført af billedhuggeren F. E. Ring (1829-1886). Modellen kan ses her og skulle være ca. 2 m og 12 cm høj. Den er udført i gips. Onde tunger ville vide, at komiteens havde villet forbigå kunstneren F.E. Ring , der havde udført et udkast i halv størrelse, støbt i gips, som nu findes i Aalborg Museum. Figuren var her talende nok i sig selv, uden kommenterende bifigurer, thi digteren var fremstillet inspireret i de øjeblik ideen til et hans dejligste eventyr påkommer ham. Komiteen var lang tid om at beslutte sig og i 1876 fremkom den med en redegørelse for arbejdet. Man mener ikke at have fået er tilfredsstillende udkast og at det drejer sig om at få et monument der er digteren og nationen værdigt. Derfor henstiller de til de kunstnere, der måtte være interesserede, at udarbejde et mindesmærke i fuld størrelse:  en stående figur til 4 Alens højde og til en pris af 26.000 kr og en siddende til en højde af 3 alen 9 tommer for et beløb af 27000 kr. og forøvrigt fuld frihed i udførelsen. Arbejdet skal være fuldført inden 1. okt. 1877. Til denne og sidste konkurrence indkom to forslag et af Ring, hvis udkast findes i Aalborg museum og et af Saabye, der er opstillet i Fjordgades skole i Aarhus. Den 15. okt. 1877 møde om det blev bestemt at Saabye skulle stå for arbejdet og ca. 3 år senere 26. juni 1888 blev monumentet afsløret i Kongens Have.

Efterlysning af modellen !!

Odense Bys Museer skriver i 2009 i forbindelse med en udstilling af konkurrenceudkastene at …. (Det sidste bevarede udkast, udført af E.F. Ring, befinder sig på Nordjyllands Kunstmuseum). Nu er det en fejlskrivning med E.F.Ring, som retteligt er F.E. Ring. Kilderne bl .a. Odense Bys Museer henviser til Nordjyllands Kunstmuseum (Ålborg Museum) her svarer museumsinspektør Jakob Vengberg Sevel venligt på min forespørgelse (febr. 2013) om at se skulpturen, at han kan selvfølgelig aldrig med 100 procents nøjagtighed sige, at vi ikke har forslaget her, men så vidt jeg kan se i vores database og som KID også anfører, findes der slet ikke et sådan forslag på et statsstøttet museum. Den kan selvfølgelig være fordi at det ikke er blevet elektronisk registreret enten af os eller af andre. Kan nogen andre hjælpe ?? eller er modellen sunket i jorden??

Lars Bjørnsten

Kilde:  Andersenania 1949-50

Se mere om H.C. Andersen monumentet i Kongens Have i København