Tegning af H. C. Andersen: Quodlibet

1-17

Tegning af H. C. Andersen. Motiv Quodlibet. “Hans Christian Andersen”, “28 April!”, “28 Juli!”, “Viva”, “1860” “Das Leben ist das schönste Märchen”,”Glück und Segen über Sie teure Frau Majorinn”.Udført på godset Maxen, Pirna, Tyskland.

Quodlibet, er afledt af latin og betyder “‘hvad man behager”, som regel en morsom komposition her med billeder og navne, men det kunne også være musik. Tegninger her kan være et forlæg til Trompe l’oeil.

Mit Livs Eventyr: “Hos Major Serre og hans elskværdige Kone nød jeg det tydske Landliv i deres rige Eiendom i Saxen ved det sachsiske Schweiz; her er Steenbrud, Kalkovne, stor Drift og Virken, gjestfrit og godt; Faa i Verden kunne vise mere Gjestfrihed, end disse to hjertelige Mennesker, der altid samle om sig en Kreds af interessante aandfulde Personligheder …”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger