Adresse fra en komite,der vil rejse en statue af HCA i Kongens Have den 2 april 1875.

kgs-have-monument

Adresse fra en komite, der meddeler H.C. Andersen , at man agter at rejse en statue for ham i Kongens Have i København den 2 april 1875. Her ses forsiden. Bagsiden kan ses her!

Høivelbaarne Herr Conferentsraad H.C. Andersen Commandeur af Dannebrog, Dannebrogsmand. Vi undertegnede danske “Mænd og Kvinder have sluttet os sammen og opfordret Landsmænd Gamle og Unge, der delte vore Følelser til at reise Dem vor navnkundige Eventyrdigter et Mindesmærke i Rosenborg Have. Vor henvendelse har nødt almindelig Tilslutning hos alle Klasser af Samfundet ikke blot herhjemme men ogsaa udenfor Fædrelandet overall hvor Deres navn er kjendt og elsket Vor Allernådigste Konge har givet sit samtykke til Mindesmærkets Opstilling paa den tænkte Plads og Landets Billedhuggere kappes nu om at løse den smukke Opgave, der er bleven dem tildelt. Idet saaledes Alle have forenet sig til Gjennemførelsen af vor Tanke kunne vi i dag på Deres halvfjersindtyveaarige Fødselsdag bringe Dem Meddelelse om denne Gave, vil være dem et vidnesbyrd om Erindring og Taknemmelighed i det danske folk .

Kjøbenhavn den 2. April 1875

Foto Lars Bjørnsten Odense

Oversigt HCA monumentet i Kgs Have i Kbh