ny

Tegning af gadeparti, Viva Maria, Tassos Eg.

1-10

 Tegning H. C. Andersen: Gadeparti, Viva Maria, Tassos Eg. På Via degli orti d’Alibert,Tassos Eg, Rom, Italien

Dagbogen den 16. marts 1834: “Underlige Malerier have Folk paa Murene, ved flere simple Tratorier sees Polichinel skyde en Melon i tu og der vælte smaae Polichineller ud. – Under Madonnabillederne staaer ‘dite ave Maria!’ “.

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger