H.C. Andersen: Almanak januar 1867

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Januar 1867
Tirsdag 1 Brev til Eduard Collin, Clara Heinke og til Markus Spring i Amerika.
Onsdag 2 Brev til Scharff.
Torsdag 3 Brev til Maria Neergaard, Jonas Collin Frøken Hallager.
Fredag 4 Brev til Postmesteren i Skjelskjør. Frøken Ørsted, Frøken Bjerring, Fru Kock. Reist fra Holsteinborg til Basnæs. Fik Brev fra Eduard og Jette Collin.
Lørdag 5 Brev til Fru Holstein.
Søndag 6 Brev til Hartmann. Brev fra Jonas Collin Frøken Hallager og Hr Glumsøe.
Mandag 7 Brev til Hr Glumsøe.
Tirsdag 8 Brev til Carlos O Neil i Setubal og Brev deri til José O Neill i Cintra. Brev til Fru Melchior, Jette Collin. Igaar og i Dag ingen Post for Sneen.
Onsdag 9 Brev fra Watt og Fru Kock.
Torsdag 10 Brev til Postmesteren i Skjelskjør. Til Frøken Hallager og til Fru Ingemann
Fredag 11
Lørdag 12
Søndag 13
Mandag 14
Tirsdag 15
Onsdag 16
Torsdag 17
Fredag 18
Lørdag 19
Søndag 20
Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
Mandag 28
Bag i almanakken

Monsieur C. Conseiller de’état.