H.C. Andersen: Almanak 1872

Se mere om H.C. Andersens almanakker her!

1872

Foran i almanakken

Nytaarsdag,

Hvert Aar reed Lykken til mig i By,
Men jeg har Angst for Aaret det ny,
Er det Prøvelsens Aar, er det Livsens Aar.
Min Gud hold mig fast – i hvad forestaaer!
Faar jeg nye Venner, faaer jeg mange Penge
Lægger Gud sin Velsignelse i Snillets Frø,
Det han gav og ei slipper,
eller slutter mon Livet,
Slukkes den Guds Kraft, Du i Naade har givet,

– ingen optegnelser i øvrigt! / lb