H.C. Andersen: Almanak januar 1863

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Januar 1863
Almanakken for januar 1863 er indført i almanakken fra 1862
Torsdag 1 Brev til Reitzel og Fru Balling
Fredag 2
Lørdag 3 Brev til Fru Kammerherreinde Neergaard.
Søndag 4
Mandag 5 Brev fra Etatsraad Drevsen og Frue, – Brev fra Fru Henriques og Fru Melchior, sendt Brev til Fru Henriques.
Tirsdag 6 Brev fra H.P. Holst. Brev til Grev Lerche.
Onsdag 7
Torsdag 8 Brev til Delbanco.
Fredag 9 Brev til Fru Kock.
Lørdag 10
Søndag 11 Brev til Eckardt og Scharff.
Mandag 12 Brev med Portræt Kort til Drevsen.
Tirsdag 13 Brev fra Clara Heinke. Brev til Eckardt og til Scharff. Brev fra Jette Collin.
Onsdag 14
Torsdag 15
Fredag 16
Lørdag 17
Søndag 18 Sendt en Avis i Krydsbaand til Bille. Brev til Frøken Ørsted.
Mandag 19
Tirsdag 20
Onsdag 21
Torsdag 22 Brev fra Viggo Neergaard, Brev fra en ubekjendt Kjøbenhavner, Brev fra Zobel i Madrid, Grevinde Holstein Frederik Bøgh, Marie Nutzhorn og Louise Collin.
Fredag 23 Brev fra Fru Henriques, Fru Gusta Collin. Amberger. Jonna Stampe. Emil Hornemann og Kone.
Lørdag 24
Søndag 25
Mandag 26
Tirsdag 27
Onsdag 28 Brev til Viggo Neergaard og til Zobel i Madrid.
Torsdag 29
Fredag 30
Lørdag 31 Brev til Fru Serre. Brev fra Reitzel og fra Fru Ingemann