H.C. Andersen: Almanak oktober 1862

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Oktober 1862
Onsdag 1 Brev fra Etatsraad Drevsen, Etatsraad Thiele og Fru Balling.
Torsdag 2
Fredag 3 Brev fra Fru Thyberg.
Lørdag 4 Brev til Etasraad Drevsen og Fru Lind. Brev til Grev Lerche og til Einard.
Søndag 5
Mandag 6
Tirsdag 7 Brev fra Clara Heinke. Anonymt Brev fra Kjøbenhavn.
Onsdag 8 Et Par Ord fra Fru Collin
Torsdag 9
Fredag 10 Brev fra Fru Serre. Brev til Fru Henriques. Brev fra Grev Lerche.
Lørdag 11 Brev til Bille.
Søndag 12 Brev til Consul Scholtz.
Mandag 13 Brev fra Delbanco og Fru Neergaard.
Tirsdag 14
Onsdag 15
Torsdag 16
Fredag 17 Brev til Fru Neergaard, Fru Balling, Scharf og Eckardt. Brev fra Scharf og Eckardt. Brev til Schjerbeck.
Lørdag 18 Brev til Fru Serre og Frøken Heinke.
Søndag 19
Mandag 20 Brev til Delnaco og Frøken Ørsted.
Tirsdag 21 Brev til Grevinde Holstein.
Onsdag 22
Torsdag 23
Fredag 24 Brev til Etatsraad Drevsen og Gusta Collin. til Consul Mathiasen og Fru Drumong-Hay.
Lørdag 25
Søndag 26
Mandag 27
Tirsdag 28
Onsdag 29
Torsdag 30
Fredag 31 Brev til Fru Thyberg og Fru Hornemann, Brev til Frøken Bjerring.