H.C. Andersen: Almanak september 1861

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

September 1861
Søndag 1 Kom til Kjøbenhavn og flyttet ind hod Mad Anholm.
Mandag 2 Gamle Collin begravet på Frederiksberg.
Tirsdag 3
Onsdag 4
Torsdag 5
Fredag 6
Lørdag 7
Søndag 8
Mandag 9
Tirsdag 10
Onsdag 11
Torsdag 12
Fredag 13
Lørdag 14
Søndag 15
Mandag 16
Tirsdag 17
Onsdag 18
Torsdag 19
Fredag 20
Lørdag 21
Søndag 22
Mandag 23
Tirsdag 24
Onsdag 25
Torsdag 26
Fredag 27
Lørdag 28
Søndag 29
Mandag 30
Foran i almanakken

Conferentsraad Collin, Amaliegade No 9
Etatsraad Collin Dronningens Tverg: 349
Conferentsraadinde Kock: Nu Kongensg: 229
Kammerherreinde Neergaard lille Amaliegade No 14.
Fru Læssøe Gasvein No 5 Vesterbro
Henriques Vimmelskaftet No 19
Fru Bushby. 3 Halken Street Grosvenor Place.
Hambro, 70Old Broad Street.
Klara Heinke Gartenstrasse No 23 – C
Munchen die literarische, artistische Anstalt der J.G. Cotta’scen Buchhandlung.
Vaskerkonen Preuss Borgergade 405. D. 3.
Profesor Georg Meissner i Göttingen gift med Stilers Datter.
Lauritz Eckardt Hauserpladsen No 10.
Fru Balling Stranden No 14. 3 Sal.

Bag i almanakken

Rede Penge 450 Rdlr
Creditiv – 875 Rdlr
dertil – 200 –
_________
1525