H.C. Andersen: Almanak marts 1861

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Marts 1861
Fredag 1 Læst hos Næboes; fik 50 Exemplarer af de ny Eventyr.
Lørdag 2 Brev til Bravo i Rom. Brev fra Jules Jürgensen Læst i Studenterforeningen de nye Eventyr og samme Aften til Comiteemøde om det ankerske Legat, ( Hartmann Formand).
Søndag 3 Besøgt Fru Lessøe og læst hos Menisteren Hall. Brev fra den unge Prinds Frederik af Danmark.
Mandag 4 Med Comiteen at see paa Ørsteds Monument.
Tirsdag 5 Brev fra Ingemann
Onsdag 6 Eventyrene meget roest i Dagbladet og Fædrelandet. Musikforeningens 25 aarige Stiftelsesdag.
Torsdag 7 Brev til Clara Heinke. Aften hos Monrad.
Fredag 8
Lørdag 9 Læst i Arbejderforeningen, stormende Bifald.
Søndag 10 Læst hos Skrikes.
Mandag 11
Tirsdag 12 Afleveret Le Pardon de Plormel til Afskriver Brev fra Jules Jürgensen at han er forlovet.
Onsdag 13 Middag hos Pugaard.
Torsdag 14 Endt Dinorah til TheaterChefen. Læst i Arbeiderforeningen for stormende Bifald. Jonna og Børnene komme.
Fredag 15
Lørdag 16
Søndag 17
Mandag 18
Tirsdag 19
Onsdag 20 Middag hos Hartmann.
Torsdag 21
Fredag 22 Middag hos Menisteren Fenger hvor Alfred Hage var uhøflig mod mig.
Lørdag 23
Søndag 24
Mandag 25 Brev fra Ingemann.
Tirsdag 26
Onsdag 27 Brev fra Jules Jurgensen. Brev fra Wiedemann.
Torsdag 28 Fru Ørsteds Fødselsdag.
Fredag 29
Lørdag 30
Søndag 31
På bagsiden af bladet

Honorar for Udhængs Ark af det sidste Hefte Eventyr fra Bonnier i Stockholm 25 Rdlr.