H.C. Andersen: Almanak februar 1861

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Februar 1861
På bagsiden af bladet:

Honor. for Oberammergau 7 Rdlr 3 Mk. 6 ß

for Hartmanns Biographie 7 Rdlr

for Børglum – 6 Rdlr 5 Mk. 4 ß

for Sommerfuglen 10 Rdlr

____________________

31 Rdlr 2 Mk. 10 ß

Der er ikke ført nogen kalender for måneden ud over ovennævnte notitser på bagsiden af bladet. / lb