H.C. Andersen: Almanak januar 1861

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Januar 1861
Tirsdag 1 Reenskrevet “Sneemanden” (som jeg digtede igaar.) 10 Graders Frost. Brev til Storhertugen og til Fru von Eisendecher og de to Jürgensen i Locle.
Onsdag 2 Brev til Fru Jette Collin og Wanda Zahrtmann. Brev fra Frøken Bjerring. Tandpine.
Torsdag 3 Brev til Fru Kock. Tandpinen værre.
Fredag 4 over Corsøer med Tandpinr til Kjøbenhavn og fløttet ind paa Garnisionspladsen.
Lørdag 5 Stormende Vinterveir; syg og holdt mig inde.
Søndag 6 Middag hos Drevsens for Faderen Collin, jeg var endnu lidende. Brev fra Amberger. Brev og Bog fra Jules Jürgensen.
Mandag 7 Brev fra Fru Kaulbach og Billed. Brev til Fru Scavenius. Brev igaar fra Fru Læssøe.
Tirsdag 8 Endnu Tandpine og i Næsebenet. Hørt Fru Michaeli.
Onsdag 9 Ondt i Næsebenet. Sammen med Fru Michaeli.
Torsdag 10 Brev med Photographi fra Hertugen af Weimar. Middag hos Thieles
Fredag 11 Efterretning om Preuserne ville besætte Holstein.
Lørdag 12 Tilsagt til Middag hos Enkedronningen; derpaa hos Kongen hvor jeg var. Fru Heiberg i Maria Stuart.
Søndag 13 Brev til Wiedemann.
Mandag 14
Tirsdag 15
Onsdag 16 Besøgt gamle Fru Læssøe ude paa Vesterbro. Brev til Fru Serre.
Torsdag 17
Fredag 18
Lørdag 19 Brev fra Rimestad om at læse i Haandværkerf:
Søndag 20
Mandag 21
Tirsdag 22
Onsdag 23
Torsdag 24
Fredag 25
Lørdag 26
Søndag 27
Mandag 28
Tirsdag 29
Onsdag 30
Torsdag 31