H.C. Andersen: Almanak september 1860

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

September 1860
Lørdag 1 Brev til Eduard Collin. Aften hos Blankvallet.
Søndag 2 Brev H. P. Holst. Brev fra Frøken Bjerring. Sendt Brev til Fru Henriques.
Mandag 3 Brev fra Etatsraad Thiele.
Tirsdag 4 Brev fra Hambro i London. Middag hos Petit-Senn.
Onsdag 5 Blomster til min Dags Fest, som dog er imorgen; Brev fra Bentley og Eduard og Jette Collin.
Torsdag 6 Brev fra Otto Müller i Rom. Brev til Otto Müller. Brev til Bentley og Masam Bushby.
Fredag 7
Lørdag 8 Brev fra Ingemann, Jules Jürgensen, baade Fader og Søn.
Søndag 9 Brev fra Fru Balling.
Mandag 10 Brev fra Eduard Collin.
Tirsdag 11 Brev til Etatsraad Thiele og Jette Collin. Brev fra Faderen Collin og Etatsr: Drevsen.
Onsdag 12 Brev til H.P. Holst.
Torsdag 13 Brev til Maleren Amberger og til Fru Scavenius og Grevinde Holstein. Kjøretour op paa Saleves i Savoyen.
Fredag14 Aften hos Blanvallet.
Lørdag 15 Brev til Eduard Collin og til Mathilde Ørsted og Fru Balling. Brev fra Louise Lind og Ingeborg Lind.
Søndag 16 Reist fra Geneve over Neuchatell til Basel.
Mandag 17 Fløttet ind hos Dr Brenner.
Tirsdag 18 Brev til Fru Serre.
Onsdag19
Torsdag 20 Brev fra Fru Henriques og hendes Maand. Brev fra Fru Scavenius, Brev til Geheimerath Gietl og til Fru Louise Lind, samt til Ingeborg Lind.
Fredag 21
Lørdag 22 Reist fra Basel til Karlsruhe.
Søndag 23
Mandag 24 Fra Karlsruhe til Stuttgart.
Tirsdag 25
Onsdag 26 Brev fra Thiele, Brev fra Fru Serre. Brev til Jürgensen (Fader og Søn) i Locle Brev til Clara Heinke.
Torsdag 27 Kongen af Wurtembergs Fødselsdag, seer i Theatret Tittus. Stærk Forkjølelse.
Fredag 28
Lørdag 29
Søndag 30 Ved Folkefest og seet Cerkus.