H.C. Andersen: Almanak august 1860

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

August 1860
Onsdag 1 Brev til Mathilde Ørsted og Frøken Bjerring. Kjøretour ind over den franske Grændse og hjem over Brenet.
Torsdag 2 Brev til Fru Lønborg. Brev fra Eduard og Jette Collin med Brev fra en hollandsk Dame og fra Mistrees Bushby, samt et dansk Tiggerbrev. Tour op paa Bjerget.
Fredag 3 Brev fra Jonna Stampe.
Lørdag 4 Brev til Eduard Collin, Jette Collin og Delbanco. Brev fra Kongen af Bayern og Fru Serre. Kjøretour op paa Bjerget.
Søndag 5 I Kirke i Brenets. Brev fra Otto Müller. Paa Bjerget.
Mandag 6 Brev til Wiedemann i Leipzig.
Tirsdag 7
Onsdag 8 Brev fra Fru Bushby og fra Ingemann. Paa Bjerget.
Torsdag 9 Brev fra Fru Ingeborg Drevsen. Brev til Bille og Fru Balling, Kjøretour over Brenets og Doubfloden. Tandpine.
Fredag 10
Lørdag 11 Brev fra Fru Kock.
Søndag 12 Brev til Otto Müller og til Jürgensens Datter. Besøg af Girard. Brev fra Clara Heinke.
Mandag 13 Fra Locle med Diligense over Travers og St Crois til Yverdon.
Tirsdag 14 Fra Yverdon til Ouchy ved Lausanne.
Onsdag 15 Kjørt op til Lausanne og fik Brev fra Jette og Eduard Collin, deri fra Delbanco.
Torsdag 16 Brev til Eduard Collin, Hambro, Jørgensen i Locle og Wiedemann i Leipzig.
Fredag 17 Fra Ouchy til Vevay.
Lørdag 18 Fra Vevay til Montreux og boer i Vernex. Brev til Eckhardt, Scharff og Jette Pedersen.
Søndag 19
Mandag 20 Brev til Thiele og Fru Balling. Fandt en Fiirkløver.
Tirsdag 21 Neuchatel Avisen sendt til Bille i Kjøbenhavn.
Onsdag 22 Brev til H.P. Holst og Viggo Drewsen.
Torsdag 23 Brev til Jonna Stampe og Ingemann.
Fredag 24
Lørdag 25 Fra Vernex til Lausanne. Brev fra Fru Balling, Hartmann og fra Jürgensen i Locle.
Søndag 26 Fra Lausanne til Geneve, Brev fra Storhertugen af Weimar, Wiedemann; Gusta Collin og Edgard; Mathilde Ørsted.
Mandag 27 Fløttet ind i Pension hos Mad: Achard, Klokken eet.
Tirsdag 28 Kjøretour med Digteren Blanvallet og Frokost paa Landet. Brev fra Eduard og Jette Collin; fra Eckhardt og Scharff. Fru von Eisendecher og fra Lønborg og hans Kone; sendt Breve til Hartmann og Fru Kock.
Onsdag 29
Torsdag 30 Fik Værelse ud til Søen. Brev til Jurgensen, Fader og Søn.
Fredag 31 Nerveuse Phantasier. Brev til Excellensen Collin, louise og Theodor.