H.C. Andersen: Almanak maj 1860

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Maj 1860
Tirsdag 1 sagt mit Logi op. Faat “Mährchen fra Dörr” i Hamborg. Brev fra Overforster Dahlstrøm. I Theatret Sørgefest for Skuespiller Nielsen. A.S. Ørsted død i Middags Klokken eet.
Onsdag 2
Torsdag 3
Fredag 4
Lørdag 5 Storhertugen af Weimar og til Fru Serre sendt Breve.
Søndag 6
Mandag 7 Brev til Grevinde Baudissin i Wien.
Tirsdag 8
Onsdag 9 Anders Sandø Ørsted begravet – Ærgerlig over er ubilligt Angreb af Rosenberg paa min Klithistorie.
Torsdag 10
Fredag 11 Fru Næbo †.
Lørdag 12 Brev fra Fru Scavenius. Brev til Fru Serre.
Søndag 13 Brev fra Grevinde Thecla Baudissin i Wien.
Mandag 14 Audients hos Kongen for at takke for Tillæg og sige Lev vel før Afreisen. Brev fra Storhertugen af Weimar.
Tirsdag 15
Onsdag 16 Brev til Claus Groth i Kiel og Grev Moltke paa Glorup og til Rottbøll paa Børglum.
Torsdag 17
Fredag 18 Brev til Fru Bushby i London. Pakke til Grevinde Baudissin i Wien.
Lørdag 19 Brev fra Moltke Hvidtfeldt paa Glorup, Brev fra Kammerherre Beskow i Stockholm; Brev til Fru Scavenius paa Basnæs.
Søndag 20 Brev fra Fru Serre i Dresden.
Mandag 21 Besøg om Aftenen efter Klokken 9 af Prinds Frederik af Danmark, med sin Lærer og den unge Bardenfleth for at sige mig Lev vel.
Tirsdag 22 Brev fra Fru Scavenius. Brev til Ingemann. (Frøken Neergaards Fødselsdag.)
Onsdag 23 Brev til Professor Hagberg i Lund. Brev fra Ingemann, Hørt VieuxTemps.
Torsdag 24 Afskeds Audients hos Dronningen.
Fredag 25 Brev til Fru Serre og Frøken Clara Heinke. Brev fra Professor Hagberg, Bog fra Kong Carl af Sverrig.
Lørdag 26 Reist fra Kjøbenhavn med Middagstoget til Sorø.
Søndag 27
Mandag 28 Ingemanns Fødselsdag foræret ham en Ugle med Penne; Svanes Forældre og Broder vare her til Middag. Brev fra Fru Serre.
Tirsdag 29 Brev fra Grevinde Holstein paa Holsteinborg. Brev til Grevinde Holstein – Brev til Lønborg i Rendsborg.
Onsdag 30 Reist fra Sorø over Corsøer til Flensborg til Kl 8 Aften.
Torsdag 31 Brev til Eckhardt i Kjøbenhavn.