H.C. Andersen: Almanak april 1860

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

April 1860
Søndag 1 Brev til min Fødselsdag fra Herman Jakobsen.
Mandag 2 H.C. Andersens fødselsdag. Født 2. april 1805. Død 4. august 1875. Brev fra Fru Serre Bendemanns Billeder, Brev med Natsæk fra Frøken Bjerring. Telegraph hilsen fra Meldal i Randers, Telegraph Hilsen fra to ukjendte Damer i Hadersleben. En Thee Servise af Porcelæn fra Fru Neergaard. Tydsk Digt fra Berlin. Hartmanns Portræt af ham selv. Papirstrykker af Fru Melchior. Mange Breve, Middag hos Etatsraad Drevens. I Berlingstidende et Digt til mig af Budde. Sendt i Dag i Omgang til Comiteen Ørsteds Monument-Sag, som altsaa dateredes fra i Dag.
Tirsdag 3 Læst om Aftenen hos Prindsen af Danmark. Bille faaet en Datter imorges.
Onsdag 4 Brev til Clara Heinke i Breslau.
Torsdag 5
Fredag 6 Brev med Manuskript fra H. Jacobseb i Engeland, kostede mig 8 Rdlr 4 Mk.
Lørdag 7 Brev til Fru Scavenius paa Basnæs.
Søndag 8
Mandag 9
Tirsdag 10
Onsdag 11 Deilige kostbare Blomster i Potte sendt mig anonymt.
Torsdag 12 Vesit af Digteren Claus Groth.
Fredag 13
Lørdag 14 Brev til Luzia Scavenius som confirmeres imorgen.
Søndag 15
Mandag 16
Tirsdag 17
Onsdag 18
Torsdag 19
Fredag 20 til Taffels hos Kongen med Kunstacademiet, om Aftenen Bournonvilles ny Ballet: fjern fra Danmark (første Gang.)
Lørdag 21
Søndag 22 Marie Anholm confirmeret foræret hende Freiligrath.
Mandag 23 Brev med Schillers Eventyret til Fru Serre i Dresden.
Tirsdag 24
Onsdag 25
Torsdag 26 Stærk forkjølet, var med Nordmændene til Taffels hos Kongen kom febersyg hjem.
Fredag 27
Lørdag 28
Søndag 29
Mandag 30 Brev til Herman Jacobsen i Fulnec.
På bagsiden af bladet

I Honorar fra Berlingstidende for Besøg hos Dickens 20 Rdlr 3 Mk.