H.C. Andersen: Almanak marts 1860

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Marts 1860
Torsdag 1
Fredag 2 Billedbog oversat paa fransk sendt mig fra Wiedemann. Brev til Mr: Gribbon i London og Comtesse Baudissin i Wien.
Lørdag 3
Søndag 4
Mandag 5 Brev til Fru Scavenius paa Basnæs og Ingemann.
Tirsdag 6
Onsdag 7
Torsdag 8 Brev fra Ingemann.
Fredag 9 Brev fra Fru Bushby i London. Fra Hornemanns: Heet: “Prentenboek zonder prenten”.
Lørdag 10 Forlovelses Middag hos Neergaard for Datteren og Grev Ahlefeldt i østerisk Tjeneste.
Søndag 11
Mandag 12
Tirsdag 13 Skuespillleren Professor Nielsen død i Formiddag Kl: 11.
Onsdag 14 Ubehagelig Dag ved den Forvirring Overby har bragt med Læsningen i Arbeiderforeningen.
Torsdag 15
Fredag 16
Lørdag 17 Læst i Arbeiderforeningen a) Verdens deiligste Rose, b) den lykkelige Familie. c) Svinedrengen. d) Den lille Pige med Svovlstikkerne. e) Hørren.
Søndag 18
Mandag 19
Tirsdag 20 Kunstner Carneval i Casino, et Optog med Sang og Tale havde jeg givet der til.
Onsdag 21 Til Taffels hos Kongen.
Torsdag 22 Skrevet: Det Skjønne Sang for de unge Kunstnere.
Fredag 23 Skrevet Sang til Kongen ved Kunstacademiet.
Lørdag 24 Aftale med Tillisch og Forckhammer om Monumentet. Brev til Fru Serre.
Søndag 25 Mødet i Casino om Bruun.
Mandag 26
Tirsdag 27
Onsdag 28 Brev til Jacobsen i Fulneck near Leeds, Yorkshire England.
Torsdag 29
Fredag 30 Læst i Studenterforeningen til Conserten for Hartmans buste. 1) Den lille Pige med Svovlstikkerne, Den lykkelige Familie og den uartige Dreng: 2) Nissen hos Spækhøkeren og Det er ganske vist!
Lørdag 31 Indbudt af Kunstacademien at overvære Uddelingen af Præmierne, fik Plads ved Siden af Prindsen af Danmark, Kongen nikkede venligt hen mod mig. Der blev sjunget min “Sang for de danske Kunstnere” og min “Sang til Kongen”. Brev fra Fru Scavenius paa Basnæs.
På bagsiden af bladet

 

8 Rdlr Honorar fra Illustreret Tidende. –

200 Rdlr Honorar for 2det Oplag af 2det Hefte Eventyr