H.C. Andersen: Almanak januar 1860

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

januar 1860
Søndag 1 Brev til Storhertugen af Weimar og til Fru Serre. Brev til Professor Theodor Collin. Illustrerte Tidende sendt fra Delbanco.
Mandag 2 Brev til Madam Anholm
Tirsdag 3 Brev fra Faderen Collin, Brev fra en Anonym, Brev fra Frøken Bjerring i Aalborg og fra Frøken Heinke i Breslau.
Onsdag 4 Reist fra Basnæs til Kjøbenhavn.
Torsdag 5
Fredag 6 Faderens Fødselsdag feiret hos Gottlieb.
Lørdag 7 Brev til Fru Scavenius.
Søndag 8
Mandag 9 Besøg af Jonna og Børnene
Tirsdag 10
Onsdag 11
Torsdag 12 Brev fra Fru Serre. Brev fra Fru Uldall.
Fredag 13 Indbudt af Studenterne til nordisk Høitid, Student Kock holdt en smuk Tale til mig og jeg fik 9 Gange Hurra, hjem Klokken eet.
Lørdag 14 Til Taffels hos Kongen og blev der til Klokken elleve, læste flere Eventyr f.Ex en Historie fra Klitterne.
Søndag 15
Mandag 16 Hele Ugen i HelvedesQval; iaften læste jeg da i Arbeider Foreningen, de stormede paa udenfor men jeg havde en ubegribelig Ro og læste godt og med stort Bifald.
Tirsdag 17
Onsdag 18 Brev fra Fru Scavenius, Brev fra Juul i Hjørring Brev fra Clemens Petersen og Present fra Mr Marryat.
Torsdag 19 Brev fra Fru Drevsen paa Silkeborg.
Fredag 20 Brev fra Wiedemann i Leipzig.
Lørdag 21 Brev til Fru Scavenius og til Ingemann.
Søndag 22
Mandag 23 Mit Humeur altid tungt.
Tirsdag 24 Sendt Brev og Bøger med Marryat til Fru Bushby. Middag hos Skrikke.
Onsdag 25
Torsdag 26 Brev fra Fru Læssøe. Brev til Helms i Leipzig. Middag hos Worsaa.
Fredag 27 Middag første Gang hos Burmeister & Gadmann.
Lørdag 28 Dinée hos Fru Neergaard.
Søndag 29
Mandag 30 Brev til Beskov og i Løverdags Bøgerne. Conferentsraad Kock i Dag død, faldt om i sin Have.
Tirsdag 31 Brev fra en Jomf Jørgensen i Aarhuus, som jeg strax gav Svar igjen.