H.C. Andersen: Almanak august 1859

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

August 1859
Mandag 1 Brev til Louise Lind og Excellensen Collin.
Tirsdag 2 Nede ved Vesterhavet ved Lykken. Brev fra Byfogeden i Skagen og fra Etatsraad Tang.
Onsdag 3 Ved Rubjerg Klitterne.
Torsdag 4 Brev fra Pastor Swane og fra Jette Collin.
Fredag 5 Kjørt til Lykken og seet en Fiskerbaad lande.
Lørdag 6 Reisegildet, jeg gik ikke rask i seng.
Søndag 7 daarlig Nat, opsat Reisen. Brev fra Bille.
Mandag 8 Brev til Etatsraad Dahlstrøm.
Tirsdag 9 Brev til Dr Theodor Collin. Kjørt til Lykken i Storm.
Onsdag 10 Fra Børglum til Hjørring her fik jeg af Damer og Herrer en Sang og Talen af Provst Djørup.
Torsdag 11 Fra Hjørring til Frederikshavn. Brev til Etatsraad Drevsen.
Fredag 12 Vesitter i Frederikshavn.
Lørdag 13 I Dag skulde jeg have reist til Skagen men min Forkjølelse saa stærk at jeg i Dag holder Sengen og bliver i min Stue.
Søndag 14 Oppe, men gaaer ikke ud. Brev til Rottbøll.
Mandag 15 Frokost hos Consul Kall. Brev til Jette Collin og til Etatsraad Dahlstrøm.
Tirsdag 16 Kjørt om af Bangsbo – Brev til Etatsraad Drevsen.
Onsdag 17 Kjørt til Skagen.
Torsdag 18 Den yderste Spids af Skagen, Fyrtaarnet og gamle Skagen.
Fredag 19 Kom til Frederikshavn.
Lørdag 20
Søndag 21 Fra Frederikshavn over Sæby til Aalborg. Brev fra Frøken Meinert, Fru Læssøe, Eduard Collin, Fru Serre og Etatsraad Drevsen.
Mandag 22 Brev til Delbanco, Eduard Collin, Etatsraad Drevsen. Brev fra Ingemann og Pastor Swane.
Tirsdag 23 Brev til Fru Westermann i Randers.
Onsdag 24 Brev til Mad: Anholm. Pakke til Kjøbenhavn. Serenade af Haandværker Sangforening.
Torsdag 25 Brev fra Fru Vestermann. Reist fra Aalborg.
Fredag 26 Kom til Randers.
Lørdag 27
Søndag 28 Reist fra Randers til Præstegaarden i Hjermind. Brev fra den yngste Baggesen, derved et Par Ord fra den gamle Collin.
Mandag 29 Brev til Etatsraad Dahlstrøm, Etatsraad Tang og Etatsraad Drewsen.
Tirsdag 30
Onsdag 31