H.C. Andersen: Almanak maj 1859

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Maj 1859
Søndag 1 Brev til fru Scavenius og B.S. Ingemann.
Mandag 2
Tirsdag 3
Onsdag 4
Torsdag 5
Fredag 6
Lørdag 7
Søndag 8
Mandag 9 Audients hos Kongen. Brev til Fru Serre.
Tirsdag 10
Onsdag 11 Brev til Fru Drevsen paa Silkeborg
Torsdag 12 Frøken Bournonvilles Debut i Den sorte Domino.
Fredag 13 Balletten Fjeldstuen første Gang med Musik af Winding og Emil Hartmann.
Lørdag 14
Søndag 15 Den ægyptiske Prinds Mehemed Ali i Theatret.
Mandag 16 Brev fra Fru Serre.
Tirsdag 17 Brev fra Tang i Jylland, Brev fra Fru Scavenius og fra Malle Drevsen.
Onsdag 18
Torsdag 19
Fredag 20
Lørdag 21
Søndag 22
Mandag 23 Brev til Fru Scavenius.
Tirsdag 24
Onsdag 25 Brev til Fru Scavenius og B.S. Ingemann.
Torsdag 26
Fredag 27
Lørdag 28 Kjørt om Formiddagen til Frederiksborg til Taffels; Kongen forærede mig sit Navnchiffer i en Ring; vi seilede paa Søen og derude læste jeg Waldemar Daae og hans Døttre, siden i Haven, Børnesnak, Et Stykke Perlesnor, den grimme Ælling og det første Besøg hos Taarnvægteren Ole. Ingemanns Fest.
Søndag 29 Kongen og Grevinden red til Skovsborg og jeg kjørte ind og hørte at igaar Eftermiddags mellem 5 og 6 døde Tante Jette hos Hartmanns.
Mandag 30 Brev fra Grevinde Holstein; Budde i Theatret traf jeg Historikeren Fryxel.
Tirsdag 31 endte Theatrets Saisson.
På bagsiden af bladet

I Lotteriet fri Lod 4 Rdlr.

I Honorar for liden Kirsten iaar 78 Rdlr 3 Mk.

En Ring foræret mig af Kongen.