H.C. Andersen: Almanak april 1859

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

April 1859
Fredag 1 Brev fra Fru Læssøe. Brev fra Fru Serre.
Lørdag 2 H.C. Andersens fødselsdag. Født 2. april 1805. Død 4. august 1875. Lænestol fra Fru Neergaard. mange Blomster. 17 Breve. Middag hos Fru Neergaard, Aften hos Henriques, hvor Bille udbragte min Skaal.
Søndag 3
Mandag 4
Tirsdag 5
Onsdag 6
Torsdag 7 Idag fik jeg Sæbeplaster paa Brystet. Det er nu paa syvende Uge med min La grippe.
Fredag 8 Brev fra en jydsk Dame. Igaar Brev fra Fru Læssøe og fra Fru Malle Drevsen, skrev netop i forgaars til dem. –
Lørdag 9 Epilog af mig i Casino for Amalie Price.
Søndag 10
Mandag 11
Tirsdag 12
Onsdag 13 Brev fra Schack i Stokholm med Breve til Prutz og Oestereicher (i Søndags blev Anna Lind og Elna Collin confirmerede af Blædel.)
Torsdag 14 Brev fra Fru Læssøe. Døde Overhovmesterinden Fru Rosenørn.
Fredag 15
Lørdag 16
Søndag 17
Mandag 18
Tirsdag 19
Onsdag 20
Torsdag 21
Fredag 22
Lørdag 23 tilbragt Aften hos Maryats.
Søndag 24
Mandag 25
Tirsdag 26
Onsdag 27 Brev fra Fru Serre.
Torsdag 28 Brev fra Fru Arnemann. Telegram om Krigens Udbrud (Overgangen ved Tecino).
Fredag 29 Brev til Fru Serre.
Lørdag 30
På bagsiden af bladet

Modtaget fra Reitzel Resten af Honorar for 2000 Exemplar af mit Livs Eventyr med 725 Rdlr, hvoraf Eduard fik 4 (eller 500 Rdlr) til Sparekassen.