H.C. Andersen: Almanak marts 1859

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Marts 1859
Tirsdag 1
Onsdag 2
Torsdag 3 Brev til Fru Ingeborg Drevsen paa Christinelund. Brev fra Ingeborg og Jonna.
Fredag 4
Lørdag 5
Søndag 6
Mandag 7
Tirsdag 8
Onsdag 9
Torsdag 10
Fredag 11
Lørdag 12
Søndag 13 Brev fra Fru Serre – Brev til Fru Serre.
Mandag 14
Tirsdag 15
Onsdag 16
Torsdag 17 Kunstner Carneval i Casino, jeg havde skrevet Indledningen, var indviteret. Kom i Domino, med Halvmaske, man sagde den lignede Blixen-Finecke, det afficerede mig, rev Skjæg og Bakkenbarter fra; var syg forstemt febril.
Fredag 18 En meget lidelsesfuld Dag, gik dog om Aftenen til Bal hos Landgrevens. Min Forkjølelse varer endnu ved fra den 22 Februar.
Lørdag 19 Idag blev Lieutenant Pedersen, som har leveret Billeder til Eventyr, begravet. Consert af Singer og Kellerman hos Dronningen, da jeg gik derhen, kom paa Garnisons Pladsen to Personer der hilsede den yngste raabte god Aften. Hvem er det spurgte jeg. Frederik svarede han. Det var den tilkommende Konge af Danmark, jeg gik saa lidt med ham og hans Hovmester, trykkede Prindsens og Hovmesterens Haand og tænkte der ved – bliv engang Poesien i Danmark en Beskytter.
Søndag 20
Mandag 21 Læst hos Prinds Christians Mine nye Historier; Alle meget hjertelige mod mig.
Tirsdag 22
Onsdag 23 Sendt Historier til en Snees Stykker, Plage over Spørgen om Ideen til Børnesnak. Elegant Bal hos Maryats.
Torsdag 24 Endnu forkjølet og meget nerveus. Studentercarneval, var indbudt og gik derhen. Mine Eventyr kommet ud.
Fredag 25 Brev fra Ingemann. ( Idag Brev fra Fru Serre ).
Lørdag 26
Søndag 27 Brev fra Storhertugen af Weimar. Læst hos Menisteren Hall, Middag hos Enkedronningen.
Mandag 28 Fru Ørsteds Fødselsdag, Middag hos A. Ørsted Brev fra Prinds Frederik til Danmark.
Tirsdag 29 Brev fra Fru Scavenius og Otto Scavenius; Middag med singer hos Gades.
Onsdag 30 Schiller og Goethe Statue fra Fru Serre, itu.
Torsdag 31 Brev fra Fru Serre og alle i Familien, til min Fødselsdag.