H.C. Andersen: Almanak februar 1859

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Februar 1859
Tirsdag 1
Onsdag 2
Torsdag 3
Fredag 4 Brev til Frøken Heinke i Breslau.
Lørdag 5 Brev til Fru Scavenius. Brev fra Storhertugen af Weimar.
Søndag 6
Mandag 7
Tirsdag 8 i Casino Fru Meyers Afsked, Epilog som meget tiltalte, Svindedrengen fremsagdes.
Onsdag 9
Torsdag 10
Fredag 11 Festballet i Casino for tohundredaars Fest, Sang til de danske Qvinder; kom hjem Kl. 3.
Lørdag 12
Søndag 13 Brev til Augusta Collin paa Christinelund. Brev til Ingemann i Sorø.
Mandag 14
Tirsdag 15 Brev fra Herman Gnadenfeldt. Gik for ham op i Cultusministeriet og talte med Hall.
Onsdag 16 Brev til Hermann Jacobsen. Besøgt W. Moltke.
Torsdag 17
Fredag 18 Brev fra Jacobsens Fader i Christianfeldt, igjen skrevet til Jakobsens Fader. Brev fra Ingemann.
Lørdag 19 Læst i Studenterforeningen Waldemar Daae, den lille Pige som traadte paa Brødet – Børnesnak.
Søndag 20 Middag hos Moltke Bregentved. Brev fra Augusta Collin.
Mandag 21 Brev til Fru Scavenius.
Tirsdag 22 Brev til Fru Ingeborg Drevsen paa Christinelund.
Onsdag 23 Brev fra Jacobsens Fader i Christiansfeldt. Holdt mig inde hele Dagen af Forkjølelse af Hartmann “Dryaden”.
Torsdag 24
Fredag 25 Brev fra Fru Læssøe i Ølgod.
Lørdag 26 Brev fra Fru Scavenius paa Basnæs.
Søndag 27
Mandag 28
På bagsiden af bladet

Fik i Honorar fra Lose Delbanco for de Vises Steen 35 Rdlr.