H.C. Andersen: Almanak januar 1859

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Januar 1859
Lørdag 1 Brev fra Mathilde Ørsted. Brev til Fru Læssøe.
Søndag 2
Mandag 3 Reist fra Basnæs til Kjøbenhavn. Brev fra Fru Serre, fra Gietl i München. Anna Bjering en smuk broderet Tegnebog.
Tirsdag 4 -brev til Fru Scavenius, Brev fra Lieut Giøup.
Onsdag 5
Torsdag 6 Brev fra Clara Heinke i Breslau. Middag hos Eduard Collin.
Fredag 7
Lørdag 8 Liden Kirsten (i det Kongelige Theater for saagodtsom udsolgt Huus.)
Søndag 9
Mandag 10 Liden Kirsten, saae den ikke da jeg var hos Enkedronningen.
Tirsdag 11 Anonymt Brev fra Svendborg.
Onsdag 12 anonymt Brev fra en Anden i Svendborg begge to kun Hyldest.
Torsdag 13 Brev fra Wiedemann. –
Fredag14
Lørdag 15
Søndag 16 I Casino: “en Comedie i det Grønne”. Skrevet Eventyret Pigen som traadte paa Brødet.
Mandag 17
Tirsdag 18
Onsdag19
Torsdag 20
Fredag 21 Brev til Ingeborg Drevsen paa Christinelund.
Lørdag 22
Søndag 23 Brev fra Fru Serre.
Mandag 24 Brev til Fru Serre, Frøken Decken og til Storhertugen af Weimar.
Tirsdag 25
Onsdag 26
Torsdag 27
Fredag 28
Lørdag 29
Søndag 30
Mandag 31 Brev til Fru Drevsen paa Christinelund.
På bagsiden af bladet

For Lykkens Blomst fra Casino 100 Rdlr.