H.C. Andersen: Almanak september 1858

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

September 1858
Onsdag 1 Brev til Ingemann. Theatret aabnet iaar.
Torsdag 2
Fredag 3 Brev fra Ingemann, Fruen bedre.
Lørdag 4 Brev til Frøken Heinke i Berlin.
Søndag 5
Mandag 6
Tirsdag 7
Onsdag 8 Brev til Fru Scavenius.
Torsdag 9
Fredag 10 Frederik VI Monument i Frederuksberg Have afsløret, jeg var der indbudt af Comiteen, kjørt ud med Hartmann og hjem med Skrikke. Brev fra Jette Wulff sendt først fra Silkeborg. Brev fra Harald Drevsen. Sendt Brev og Bog til Jomfru Wahl i Faaborg.
Lørdag 11
Søndag 12 Pepita optraadt første Gang i Casino. Brev fra Fru Scavenius.
Mandag 13 Brev til Fru Serre.
Tirsdag 14 Brev fra Meislings Datter Bentine.
Onsdag 15 Brev til Ingemann. Brev til Fru Scavenius.
Torsdag 16
Fredag 17
Lørdag 18
Søndag 19 Brev fra Fru Serre og fra Fru Scavenius. Om Aftenen talt med Pepita i hendes Paaklædningsværelse.
Mandag 20 Reist til Sorø til Ingemanns.
Tirsdag 21 fra Sorø til Basnæs.
Onsdag 22 Brev til Jonna Stampe. Skrevet Ragaz.
Torsdag 23
Fredag 24 Gaaet op til Wiehes i Møllen og tilbage.
Lørdag 25 Brev til Fru Kock med Brev i til Jette Wulff i Amerika, Brev til Fru Ingeborg Drevsen.
Søndag 26
Mandag 27 Reist fra Basnæs til Kjøbenhavn.
Tirsdag 28
Onsdag 29 Stødt mit Skinnebeen.
Torsdag 30