H.C. Andersen: Almanak april 1858

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

April 1858
Torsdag 1 Brev fra Clara Heinke i Breslau, Anonym Lykønsknings Brev fra Svendborg og fra Anna i Aalborg. Brev og Bog til Glorup.
Fredag 2 H.C. Andersens fødselsdag. Født 2. april 1805. Død 4. august 1875. Telegraph Hilsen fra William Øehlenschlæger og Gjørup. Brev og Billed fra Fru Serre, fik et deiligt Orangetræ (fra Fru Neergaard) Middag hos Eduard Collin (Champagne).
Lørdag 3 Brev til Fru Serre (imorgen gaar min Buste til hende) Brev og Oversættelse af eet af Eventyrene til Storhertugen af Weimar. Seet i Avisen at jeg 31 Marts er benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.
Søndag 4
Mandag 5 Brev til Fru Scavenius paa Basnæs. Brev og Bog til Fru Arnemann i Altona. Brev og Bog til Gjørup i Fredericia.
Tirsdag 6 Brev og Bog til Dr A Meyer i Glücksborg.
Onsdag 7 fik fra Kongen Sølv Korset for Dannebrogsmænd.
Torsdag 8 Brev fra Fru Arnemann i Altona. Brev til Hr Frost i Aarhuus.
Fredag 9 I Casino: Meer end Perler og Guld. Brev til Ingemann.
Lørdag 10 Læst med stor Glæde for Paludan-Müller Dyndkongens Datter, men det tog paa mit Bryst.
Søndag 11 Brev fra Fru Malle Drevsen i Silkeborg.
Mandag 12 Audients hos Kongen at takke for Dannebrogstegn. Brev fra Ingemann.
Tirsdag 13 I Casino ved privat Forestilling: Fuglen i Pæretræet.
Onsdag 14
Torsdag 15 Brev fra Storhertugen i Weimar. I Casino til Prices Forestilling sagde Kolling: Mikkels Kjærlighedshistorie.
Fredag 16 Brev fra Hr Trojel i Schleswig, sendt Svar igjen. Brev fra Scavenius. I Casino Meer end Perler og Guld.
Lørdag 17 Brev fra Carl Andersen i München, læst i Studenterforeningen Dyndkongens Datter fra 8 til halv ti. (ikke tilfreds).
Søndag 18 Tandpine. Brev fra Fru Serre. I Odense første Gang Meer end Perler og Guld.
Mandag 19 Tandpine – endelig i Dag skaaret for Bylden efter en meget febril lidende Nat, gik nu lidt ud i den koldt blæsende Luft. Brev til Dickens og Bentley.
Tirsdag 20 Tandpine – endelig i Dag skaaret for Bylden efter en meget febril lidende Nat, gik nu lidt ud i den koldt blæsende Luft. Brev til Dickens og Bentley.
Onsdag 21 Tandpine – endelig i Dag skaaret for Bylden efter en meget febril lidende Nat, gik nu lidt ud i den koldt blæsende Luft. Brev til Dickens og Bentley.
Torsdag 22
Fredag 23 I Hadersleben opføres iaften for første Gang Meer end Perler og Guld.
Lørdag 24 Brev til Fru Serre.
Søndag 25
Mandag 26 Brev fra Digteren Munch i Christiania.
Tirsdag 27 Brev til Ingemann. I Casino. Hyldemoer. Brev fra Ingemann.
Onsdag 28 Brev til Fru Scavenius. I Casino. Hyldemoer. Brev fra Ingemann.
Torsdag 29
Fredag 30 Kaldet til Kongen paa Frederiksborg og kjørt derud til Taffels, læst om Aftenen i Valdemars Salen Dyndkongens Datter; Det er ganske vist og Svanereden. Meget naadig mod mig.