H.C. Andersen: Almanak januar 1858

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Januar 1858
Fredag 1
Lørdag 2 Kom fra Basnæs til Kjøbenhavn, Brev fra Storhertugen af Weimar og Frøken Clara Heinke.
Søndag 3 Middag hos Enkedronningen.
Mandag 4 Brev til Fru Scavenius paa Basnæs
Tirsdag 5 Brev til Ingemann.
Onsdag 6
Torsdag 7
Fredag 8
Lørdag 9 til Bentley Brev.
Søndag 10 Brev til Wiedemann. Middag hos Menister Hall.
Mandag 11
Tirsdag 12
Onsdag 13 Brev til Munck i Norge.
Torsdag 14
Fredag 15 Brev til Storhertugen af Weimar Læst for Dronningen.
Lørdag 16 Brev fra Wiedemann – Brev til Fru Serre.
Søndag 17 Brev til Wiedemann. Brev fra …… i Oldersloe.
Mandag 18 Brev til Digteren Munch i Christiania.
Tirsdag 19
Onsdag 20
Torsdag 21
Fredag 22
Lørdag 23
Søndag 24
Mandag 25 Bal hos den engelske Minister i anledning af den preusiske Kronprinds og Prindsesses Formæling.
Tirsdag 26
Onsdag 27 Brev til Ingemann deri hans Billet.
Torsdag 28
Fredag 29
Lørdag 30 Brev fra Ingemann. Læst i Studenter-Foreningen for et særdeles stort Auditorium og fik en Tale af Senior og 3 Gange Hurra af Studenterne.
Søndag 31