H.C. Andersen: Almanak november 1857

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

November 1857
Søndag 1 Brev til Fru Serre i Dresden. (Efterretning om at i sidste Dage er paa Hospitalet 7 angrebne af Cholera).
Mandag 2 Brev til Ingemannn. Gusta Collins, Eduards og Theodors Fødselsdag.
Tirsdag 3
Onsdag 4
Torsdag 5 Ny Cholera – Skræk, ny Syge inde paa Hospitalet.
Fredag 6 Brev til Fru Scavenius.
Lørdag 7
Søndag 8
Mandag 9
Tirsdag 10
Onsdag 11 Brev fra Storhertugen af Weimar.
Torsdag 12
Fredag 13
Lørdag 14
Søndag 15
Mandag 16
Tirsdag 17
Onsdag 18
Torsdag 19
Fredag 20
Lørdag 21
Søndag 22
Mandag 23
Tirsdag 24
Onsdag 25 Brev fra Fru Serre.
Torsdag 26
Fredag 27
Lørdag 28
Søndag 29
Mandag 30 Brev til Fru Scavenius: Taabe!

At haabe