H.C. Andersen: Almanak december 1856

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

December 1856

Over den trykte almanaktekst

Julens Maaned har

En Stjerne klar.

Mandag 1
Tirsdag 2
Onsdag 3
Torsdag 4
Fredag 5
Lørdag 6
Søndag 7
Mandag 8
Tirsdag 9
Onsdag 10
Torsdag 11
Fredag 12
Lørdag 13
Søndag 14
Mandag 15
Tirsdag 16 holdt mig inde for den vedvarende Forkjølelse.
Onsdag 17 holdt mig inde for den vedvarende Forkjølelse.
Torsdag 18 Brev til Ingemann.
Fredag 19
Lørdag 20
Søndag 21
Mandag 22
Tirsdag 23 Kjørt med Godstog Kl 12 til Sorø 3 1/4 (Endnu saa forkjølet med hoste og Mavesmerter at jeg var uvis til sidste Øieblik om jeg reiste).
Onsdag 24 Kjørt med Morgentoget fra Sorø til Slagelse, gaaet fra Banegaarden. Klokken 2 paa Basnæs. Megen hoste – gik Juleaaften tidlig op paa mit Værelse, syg uden Juletanker.
Torsdag 25
Fredag 26 Sendt Brev til Faderen Collin og Theodor.
Lørdag 27
Søndag 28
Mandag 29
Tirsdag 30
Onsdag 31
Bag i almanakken

Bøger laant ud.

Skuespillerinde Jomf Andersen Digte to Dele.

Cornelius Petersen Kalkværket paa Amager Kastrupværk.

Skindergade No 19

Skoubou. –