H.C. Andersen: Almanak maj 1856

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

 Maj 1856  Over den trykte almanaktekst
Nu bliver det Vaar;

Gud veed, hvor jeg gaaer.

Torsdag 1 Brev til Excellensen Collin.
Fredag 2
Lørdag 3 I Dag har Christian Drevsen og Olivia Fürst Bryllup paa Silkeborg. Brev til Jonna paa Christinelund.
Søndag 4 Brev til Ingemann. – Bygkorn paa Øiet.
Mandag 5
Tirsdag 6 Brev til Eduard Collin og til Baronesse Stampe paa Nysøe. – Igaar og i Dag siddet inde med omslag paa Øiet.
Onsdag 7 Skrevet paa Romanen. Brev fra Jonna.
Torsdag 8 Brev til Fru Drevsen og Wanscher i Neapel; Breve fra Ingemann, Eduard Collin, Frøken Bremer, samt fra Drevsen i Rom.
Fredag 9 Brev til Mosenthal i Wien og til Jonna Stampe.
Lørdag 10 Brev til Grevinde Holstein paa Holsteinborg og til Mathilde Ørsted i Kjøbenhavn. Ikke Orden med Postmesteren, ærgerlig.
Søndag 11 Ærgerlig. Brev til Thora Hartmann.
Mandag 12 Brev til Augusta Collin; Brev fra Faderen Collin, gamle Baronesse Stampe og fra Fru Serre i Dresden. Kjørt til Børnebal hos Neergaards paa Førslevgaard.
Tirsdag 13 Kjørt hjem igjen til Basnæs. Brev fra Jonna.
Onsdag 14 Ikke ganske vel! Brev fra Fru Wanscher med Brev fra Wanscher i Rom. Brev fra Edgar Collin og Mathilde Ørsted.
Torsdag 15 Brev til Drevsen og Wanscher i Rom.
Fredag 16 Brev til Edgar Collin, Fru Wnanscher, Fru Ingeborg Drevsen og Hertugen af Weimar. Kjørt Tour til Fjurendal.
Lørdag 17
Søndag 18 Louise Lind og Fru Balling sendtes Brev.
Mandag 19 Brev til Jette Collin, Ingeborg Drevsen, og den gamle Baronesse Stampe på Nysø.
Tirsdag 20
Onsdag 21
Torsdag 22 Brev fra Jette Collin og Brev til Jette Collin.
Fredag 23 Brev til Ingemann og Excllensen Collin.
Lørdag 24
Søndag 25 “Guldæblet” fra Ingemann. I Kirke paa Holsteinborg, Brev til Ingeborg Collin, Etatsraad Drevsen og Wanscher.
Mandag 26 Reist fra Holsteinborg til sorø; Brev der fra Eduard Collin.
Tirsdag 27 “Guldæblet” fra Ingemann. I Kirke paa Holsteinborg, Brev til Ingeborg Collin og Storhertugen af Weimar, opad Dagen Brev fra Fru Ingeborg Drevsen. Breve til Eduard Collin og Faderen Collin
Onsdag 28 Ingemanns Fødselsdag, Fru Rosenørn var her i Besøg og flere. – Brev til Grevinden paa Holsteinborg.
Torsdag 29 Brev fra Enkegrevinden paa Holsteinborg, sendt Brev igjen. Middag hos Kammerherre Hoppe.
Fredag 30 Brev til Jonna Stampe.
Lørdag 31