H.C. Andersen: Almanak marts 1856

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Marts 1856
Over den trykte almanaktekst 

I Vel og Vee!

Guds Villie skee.

Lørdag 1
Søndag 2
Mandag 3
Tirsdag 4
Onsdag 5 Brev til Fru Drevsen paa Silkeborg. Igaar hos Rosløfs, i Dag hos Rabens, imorgen hos Fru Neergaard; Fredag hos Enkedronningen.
Torsdag 6
Fredag 7
Lørdag 8
Søndag 9
Mandag 10
Tirsdag 11
Onsdag 12
Torsdag 13
Fredag 14 Brev fra Malle Drevsen. Brev til Bournonville i Wien.
Lørdag 15 Brev til Fru Ingeborg Drevsen paa Christinelund.
Søndag 16 Brev fra Fru Scavenius paa Basnæs og fra Scherr i Kitzingen.
Mandag 17
Tirsdag 18
Onsdag19 reiste Marie med Skibet til Christiania uden at have bekjendt.
Torsdag 20
Fredag 21
Lørdag 22
Søndag 23 Middag hos Dronningen.
Mandag 24
Tirsdag 25 Brev fra Jette Wulff paa Guadeloupe. Brev til Jette Wulff – Brev til Fru Scavenius paa Basnæs.
Onsdag 26 Brev til Ingemann i Sorø.
Torsdag 27
Fredag 28
Lørdag 29
Søndag 30 “Freden er sluttet” mælder man.
Mandag 31