H.C. Andersen: Almanak februar 1856

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Februar 1856
Fredag 1 B. sendt mig Brev en anonym Skrivelse mod mit Livs Eventyr. (slet Humeur).
Lørdag 2
Søndag 3 Givet til Dagbladet en Berigtigelse. Kunstner Carneval i Casino skrevet for Jomf Juul et Digt der til: “Kirsten Piil”.
Mandag 4
Tirsdag 5
Onsdag 6
Torsdag 7
Fredag 8
Lørdag 9 Marie hentet i Politi, da hendes Papirer vare i Uorden, hun kom hjem som ikke længer mistænkt; hvem er nu den der har taget fra Madamen og mig. Lidende over al den evige historie! jeg bryde mig ikke om hvad jeg har mistet og vil aldrig oftere beklage mig, naar der stjæles fra mig.
Søndag 10 Brev fra Bournonville i Wien.
Mandag 11
Tirsdag 12
Onsdag 13 I Dag blev igjen stjaalet her i huset 90 Rdlr, siden fandtes de kastede hen paa Trappen, Marie igjen paa Raadstuen. Brev til Borunonville. – I Casino Ole Lukøie.
Torsdag 14 Marie vil ikke bekjende. Jeg er afficeret over Alt dette og ligesom forstyrret i Hovedet; jeg har vist Anlæg for fixe Ideer. Paa Bal hos Prinds Ferdinands og følt mig sundere. –
Fredag 15 Brev fra Godske-Nielsen i Haderslev.
Lørdag 16 Brev til Godske Nielsen.
Søndag 17 Endnu sidder Marie uden at bekjende jeg veed ikke hvad jeg skal troe om det Menneske. – Uelskværdige Menneske omkring mig.
Mandag 18
Tirsdag 19
Onsdag 20
Torsdag 21
Fredag 22 Brev fra Jette Wulff.
Lørdag 23 Brev til Jette Wulff. I Casino Ole Lukøie.
Søndag 24
Mandag 25
Tirsdag 26
Onsdag 27
Torsdag 28 Brev til Fru Serre i Maxen. Bal hos Prinds Frederik.