H.C. Andersen: Almanak januar 1856

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Januar 1856
Tirsdag 1
Onsdag 2
Torsdag 3
Fredag 4
Lørdag 5 Brev fra Weidemann i Leipzig med 6 Exemplarer af “Bilderbuch” Brev fra Ingemann i Sorø.
Søndag 6 To Viser til Faderen Collin, Middagen hos Gottlieb var mig ubehagelig, vild og ilde.
Mandag 7 Min Text til Novelette dumt og nedrivende omtalt i Liebenbergs Kammeratblad. Sendt Brev til Mad: Birch-Pfeifer. Taget min Classelotterie-Sæddler – ne ond Dag!
Tirsdag 8 Einars Fødselsdag. Brev til Fru Drevsen paa Silkeborg.
Onsdag 9
Torsdag 10 Brev til Boghandler Wiedemann og Lork.
Fredag 11
Lørdag 12
Søndag 13
Mandag 14
Tirsdag 15
Onsdag 16 Ole Lukøie opført med ny Besætning i Casino. Om Natten savnet Penge, Anholm ladet Politiet hente, Marie mistænkt. –
Torsdag 17
Fredag 18 Ole Lukøie opført. Lidende ved Tanken om Marie mistænktes med Uret.
Lørdag 19 Sendt “Der König träumt” til Fru Serre og Sehfeldt.
Søndag 20 Ole Lukøie i Casino, havde lille Agnete med, det var hendes anden Comedie Gang i sit Liv.
Mandag 21
Tirsdag 22 Brev til Fru Serre i Maxen og Jette Wulff i Vestindien.
Onsdag 23 i Casino opført Ole Lukøie
Torsdag 24 x lånt af mig 10.
Fredag 25 I Casino: Ole Lukøie.
Lørdag 26 Efterretning om at Klein Karin var opført i Weimar Torsdag den 17.
Søndag 27
Mandag 28
Tirsdag 29 Angreb i Fædrelandet paa mig som Digter, i Anledning af Ole Lukøie.
Onsdag 30 Meget afficeret og nedtrykt.
Torsdag 31 I Nat Tandpine.
( Ingen god Maaned, var denne Januar.)