H.C. Andersen: Almanak juli 1855

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Juli 1855
Søndag 1 Saae i Operaen i Berlin: Balletten Esmeralda.
Mandag 2 Med første Tog fra Berlin til Dresden, i Theatret “Mutter und Sohn”.
Tirsdag 3 Brev til Jette Wulff og Faderen Collin. (“Propheten”vsaae jeg).
Onsdag 4 Brev til Lork. Middag hos Fru Serre med Fru Henselt; i Theatret Rubens i Madrit. (Emil Devrient).
Torsdag 5 Brev fra Lork, Brev fra Faderen Collin. (I Theatret Operaen de lystige Koner i Windsor).
Fredag 6 Diaréh. Kjørt til Maxen. Brev til Louise Lind og Jette Collin.
Lørdag 7
Søndag 8
Mandag 9 Brev til Thora Hartmann og Fru Balling. Kjørt ud til Rabenhorst hvor jeg fik en Krands af Fru Henselt. –
Tirsdag 10 Reiste Fru Henselt. Brev fra Faderen Collin og nogle Ord til Etatsraad Drevsen.
Onsdag 11 Sendt Brev til Etatsraad Drevsen, Faderen Collin og Fru Drevsen.
Torsdag 12 Min Tand itu; Mit Livs Eventyr kom. Brev til Ingemann. En Svane fra Fru Henselt.
Fredag 13 Kjørt Hreische og hjem igjen.
Lørdag 14 Brev til Mathilde Ørsted og til Delbanco; kjørt ud mod Glashytte. – Brev fra Fru Scavenius.
Søndag 15
Mandag 16
Tirsdag 17 Brev fra Jette Wulff. Faderen Collin, Louise Lind, Jette Collin, Hauch, Hertugen af Weimar.
Onsdag 18 Var paa Rabenhorst hvor en Mindesteen “Dem dänischen Schwane” blev indhugget og forgyldt. Brev fra Fru Balling.
Torsdag 19 plantet et lille Egetræ i Haven. Kjørt til Dresden. I Theatret Idomeneus af Mozart, Mødte der Jomf Benedichsen. –
Fredag 20 Maven slet, Middag hos Carus, med ham i Slottet; i Theatret “Ich bleibe ledig”. Brev fra Etatsraad Drevsen. Sendt Brev til Jette Wulff og Fru Læssøe, Brev til Faderen Collin og Augusta Collin.
Lørdag 21 Daarlig Mave. Middags hos Serres, siden hos Frøken Bölte, i Theatret spillede Davidson mesterligt, talte der med Ersløws fra Kjøbenhavn.
Søndag 22 Fra Dresden til Leipzig, traf Hr Lose; (Brev til Faderen Collin, med Indbydelse til een af Cavalererne.)
Mandag 23 Maven bedre; trakteret af Verten med Middag; reist til Hof: golden Hirsch.
Tirsdag 24 daarlig Mave; fra Hof til Nürnberg. –
Onsdag 25 Til Taffels hos Kongen. Bal hos General Heilborer; traf der Hammer-Purgstal og Schneider.
Torsdag 26 Fra Nürnberg til München. Brev fra Guldberg, Faderen Collin. I Theatret Die Waise in Longvod.
Fredag 27 Brev fra Ingemann. Brev til Faderen Collin og til Madam Anholm. I Theatret Egmont.
Lørdag 28 Maven slet. Besøgt Professor Liebig og Geibel. Brev til Hertugen af Weimar. til Hauch og til General Guldberg. Kjørt til Bavaria.
Søndag 29 Middag hos Vogel von Vogelstein med Digteren Trautmann og Professor Kobbel. I Theatret: Frøken Seebach som Louise i Cabale und Liebe.
Mandag 30 Brev fra Faderen Collin, Mathilde Ørsted, Fru Læssøe. Middag hos Professor Liebig med Frøken Seebach og Geibel. Sendt Brev til Jette Collin i Wildbad.
Tirsdag 31 Middag hos Kobbel med Pocci og med Heyse. I Theatret Adrienne Lecouvreur. Fru Dingelsted født en Søn.