H.C. Andersen: Almanak april 1854

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

April 1854
Lørdag 1 April fra Reitzel 400 Rdlr f illust Ev: (350 Eduard). Bings Fabrique indviet.
Søndag 2H.C. Andersens fødselsdag. Født 2. april 1805. Død 4. august 1875. Mange Blomster. Mavesmerter, slet Humeur; ond mod mig – . I Seng kl 9. – (I Casino: En Comedie i det Grønne)
Mandag 3
Tirsdag 4 Brev til Hertugen af Weimar. Falenkam †.
Onsdag 5 Hos Frøken Andresen fæstet for Enkedronningen.
Torsdag 6
Fredag 7 Fredag den 7 i Casino en Comedie i det Grønne.
Lørdag 8
Søndag 9
Mandag 10
Tirsdag 11
Onsdag 12
Torsdag 13
Fredag 14 Brev fra Gyldenkrone at Datteren Julie er død.
Lørdag 15 skrevet til Güldenkrone ved Aarhuus, og til Jonna Stampe paa Christinelund.
Søndag 16 Brev fra Fru Serre i Dresden.
Mandag 17
Tirsdag 18
Onsdag 19
Torsdag 20
Fredag 21
Lørdag 22
Søndag 23 Brev fra Hertugen af Weimar. Brev til Fru Serre i Dresden. Brev fra Lieutenant Pedersen paa Vagtskibet.
Mandag 24
Tirsdag 25
Onsdag 26
Torsdag 27 Brev med Manuskript til Lieutenant Pedersen.
Fredag 28 Brev til Lorck i Lipzig.
Lørdag 29
Søndag 30